SANACIJA DIJELA OBALE U UVALI JAZINE (2016.)

Naručitelj radova Županijska lučka uprava Zadar, radove izveo Stipčević d.o.o. vrijednost radova je oko 2.580,881,71 kuna uključujući PDV, od čega je Grad Zadar uplatio 500 tisuća kuna, a dio radova sufinanciran je i iz proračuna Zadarske županije.

Related News