Prilagodba pristupačnosti

Sanacija dijela obale luke Jazine (2017./2018.)

Nakon sanacije obalnog zida od strane Hrvatskih cesta, započelo je Izvođenje kamenoklesarskih radova na Rekonstrukciji obale u luci Jazine – 2. faza, Grad Zadar, Zadarska županija. Ove radove u vrijednosti 875.637,50 kn sa uračunatim PDV-om izvodi: DELMAT GALIOT d.o.o., Split, Put Supavla 1, a stručni nadzor vrši tvrtka BLOCK PROJEKT D.O.O. Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjem i uređenjem luke Jazine te završava ukupni projekt rekonstrukcije luke Jazine.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati