Prilagodba pristupačnosti

Vrijednost navedenih radova iznosi 102.871,00kuna bez PDV-a, a radove za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je Sarađen d.o.o. Navedeni radovi su od iznimne važnosti za luku Biograd pošto se taj dio operativne obale koristi i za pristan ribarskih brodova.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati