SANACIJA DIJELA LUKE POLJANA (2019.)

Županijska lučka uprava Zadar, završila je projekt sanacije dijela luke Poljana. Uslijed vremenskih nepogoda koje su štetno dijelovale na dio obale u komunalnom djielu luke Poljana, Županijska lučka uprava Zadar je započela te dovršila projekt sanacije obale. Radove za Županijsku lučku upravu Zadar kao najbolji ponuđač izveo je METALOBRADA PERKOVIĆ, Ive Senjanina 8, 23000 Zadar. Ovim radovima se povećala sigurnost korištenja komunalnih vezova u predmetnoj luci.

Related News