SANACIJA GATA, LUKA IST (2019)

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Ist široka završeni radovi sanacije dijela gata nautičkog dijela obale, Sve radove je izvela tvrtka "Metal obrada Perković", dužina novog dijela gata je oko 50 m, a širina drvenog podesta 2,5 m. Ovim projektom se proširuje kapacitet luke Ist te sigurnija i bolja usluga priveza brodova.

Related News