Prilagodba pristupačnosti

Sanacija obalnog zida u luci Pag - Katina

Predmet ovog projekta je sanacija dijela obale u luci otvorenoj za javni promet Pag, u dijelu komunalne lučice Katina između pješačkog i cestovnog mosta u naselju Grada Paga.

Obalni zidovi koji omeđuju akvatorij komunalne lučice  su različitih karakteristika i starosti, odnosno vremena izvođenja. Dijele se na:

  • obalu 1 ( obala uz cestovni nasip): 187,16 m
  • obalu 2 ( zapadni dio prema staroj solani): 129,95 m
  • obalu 3 ( obala na jugoistočnoj strani od pješačkog mosta): 71,96 m
  • obala 4 ( spojna obala između obale 3 i obale 1): 96,45 m

Obalni zid 3 izgrađen je od kamena klesanaca i vjerojatno je najstariji obalni zid od četiri ovdje spomenuta. Starost se procjenjuje na više od 100 godina. Obale 2 i 4 su izvedene od betona i procjenjene starosti od više od 50 godina, dok je obala 1 najnovije izvedbe od armiranog betona. Prilikom pregleda navedenog obalnog zida utvrđeno je da su glavna oštećenja nastala tijekom proteklog razdoblja od oko 50 godina. Izvedeni su radovi na ronilačkom pregledu podvodnog dijela obale, izmjera i video snimanje svih pukotina u trupu obalnih zidova pod morem.

Na obalnom zidu 1 nisu uočena oštećenja u nadmorskom dijelu. Također nasip ispred istog se pokazao stabilan. Uočeni su samo pojedinačni betonski blokovi koje je bilo potrebno ukloniti za potrebe postavljanja oplate u svrhu podbetoniranja.

Obalni zid 2 pretrpio je značajna oštećenja tijekom godina te je bilo potrebno izvesti novi zid na poziciji postojećeg.

Iako najstariji obalni zid 3 bio je u dosta dobrom stanju, bez vidljivih ulegnuća, ali s dosta lošim stanjem kamenih poklopnica koje su bile prepune oštećenja i pukotina.  Radovi na sanaciji su obuhvatili podbetoniranje dijelova podmorskog zida i obložnica, oblaganje nadmorskog zida kamenim obložnicama, montažu zamjenskih kamenih poklopnica te čišćenje i ispunjavanje sljubnica na postojećim obložnicama.

Obalni zid 4 bio je bez vidljivih ulegnuća, ali s neprimjerenim betonskim gornjim rubom za lokaciju uz srednjišnji dio Grada Paga. Sanacija je obuhvatila zasijecanje i razgradnju dijelova betonskog nadmorskog zida te montažu kamenih poklopnica.

Ukupna vrijednost radova na predmetnoj sanaciji iznosi 3.472.777,95 kn s uključenim PDV-om, dok je izvođač radova bila zagrebačka tvrtka P.G.P. d.o.o.

 

 

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati