Prilagodba pristupačnosti

2020

Izvođenje radova na sanaciji luke Silba Žalić

Izvođenje radova na sanaciji luke Silba Žalić

 

Puštanjem u promet novouređene luke Silba Žalić, dana 15. srpnja 2020.g., službeno je završena sanacija rive i trajektnog pristaništa u istoj.

Obnova luke na Silbi je investicija Županijske lučke uprave Zadar, vrijedna 10.116.556,35 kuna s PDV-oma, a realizirana je uz sufinanciranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao i uz pomoć Zadarske županije i Grada Zadra.

Pomorsko-građevinski radovi na sanaciji luke Silba-Žalić, izvedeni su sukladno glavnom građevinskom projektu izrađenom od tvrtke Rijekaprojekt iz Rijeke, a uključili su sanaciju postojećih utvrdica, kamenog nasipa, obalnog zida (podlokavanja i pukotine na plaštu obalnog zida), rampe i nožice zida, rasponske konstrukcije, opreme (poleri, mornarske stepenice, odbojnici, temeljna infrastruktura i mornarski ormarići) te sanacije zaštita nožice utvrdica i obalnih zidova.

Projektom se ostvaruje kvalitetnije povezivanje otočkog stanovništva, a što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočkoj zajednici. Također povećava se sigurnost prometa u luci, na način povećanja manevarskog prostora potrebnog za pristajanje i okretanje većih brodova.

Kao najbolji ponuditelj radove je izvela tvrtka Sun Adria d.o.o., Bartola Kašića 18, 51000 Rijeka, dok je uslugu stručno nadzora vršio D&Z d.o.o. Jerolima Vidulića 7, 23000 Zadar.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2020#sigProId00f9a932b6

 Sanacija oštećenja rive u luci Petrčane

Sanacija oštećenja rive u luci Petrčane

Županijska lučka uprava  Zadar dovršila je sanaciju obalnog zida na dijelu rive koji je urušen tijekom nevremena u luci lokalnog značaja Petrčane. Sanacija je započela 09. studenog 2020. godine te je ista završena

prije ugovorenog roka od 45 dana. Ovim obuhvatom zatvoren je spoj jednog dijela stare rive s novouređenim dijelom na kojem je planiran nastavak treće faze rekonstrukcije luke Petrčane.

Radove je izvela tvrtka Stipčević d.o.o, dok je uslugu stručnog nadzora izvršio Željko Čirjak, dipl.ing.građ. Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak  ujedno je u listopadu napravio i Projekt sanacije .

Radove vrijedne 434.508, 41 kuna s PDV-om u cijelosti je financirala Županijska lučka uprava.  

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2020#sigProIde5348452cd

Dohrana školjere u luci Božava

Zaključno s datumom 18. lipnja 2020. završeni su građevinski radovi "Dohrane školjere u luci Božava". Naručitelj projekta jest Županijska lučka uprava Zadar koja je u potpunosti i financirala isti.

Građevinske radove izveo je SUB MISSION j.d.o.o. dok je uslugu stručnog nadzora izvršio ovlašteni inženjer građevinarstva Filip Juranov. Vrijednost radova iznosi 373.750,00 kuna bez PDV-a.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2020#sigProIdec717dd5ed

Završeni radovi na sanaciji lukobrana i mola u luci Vinjerac (2020.)

U prvom tjednu studenog dovršeni su radovi na sanaciji lukobrana i mola u luci otvorenoj za javni promet Vinjerac, Zadarska županija. Radovi su započeli u svibnju 2020. godine, a izvođač je bila renomirana tvrtka za izvođenje pomorsko građevinskih radova Akropolis d.o.o. iz Splita. Radovi su izvedeni sukladno glavnom projektu sanacije izrađenom od strane Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak, dipl. ing. građ., koji je ujedno vršio i uslugu stručnog nadzora. S obzirom da je predmetni mul austrougarskog porijekla, odnosno kulturno dobro, radovi su izvedeni s posebnim oprezom te sukladno konzervatorskim uvjetima.

Gat, odnosno lukobran koji su bili predmetom sanacije, imaju funkciju prihvata i priveza brodica i brodova, istezališta te zaštite luke. Zatečeno stanje mula i lukobrana ukazivalo je na narušenu stabilnost i nosivost iz razloga što su se s vremenom realizirala razna oštećenja. 

Cijeli zahvat sanacije osigurao je stabilnost i nosivost konstrukcije, a samim time i sigurnije korištenje vezova i prometa unutar luke. Projekt je sufinanciran od  strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar, a  vrijednost izvedenih radova iznosi 3.491.473,63 kn s PDV-om.

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2020#sigProIdcea064f338

Završeni radovi na ugradnji novih pet bokobrana na zapadnom dijelu trajektne luke Preko na otoku Ugljanu

Završeni radovi na ugradnji novih pet bokobrana na zapadnom dijelu trajektne luke Preko na otoku Ugljanu

U utorak, 29. rujna 2020. godine, završeni su radovi na ugradnji novih pet bokobrana na zapadnom dijelu trajektne luke Preko na otoku Ugljanu.  Ugradnja novih bokobrana, na većoj visini od nekadašnje, bila je neophodna iz razloga što se radi  o luci s najvećim prometom putnika na području Zadarske županije, kao i zbog prometovanja novog, gabaritima većeg, trajekta iz flote Jadrolinija d.d. Rijeka  “Ugljan“.

Radovima ugradnje novih bokobrana prethodila je izrada pet armirano betonskih utvrdica koje je bilo potrebno izraditi kako bi se na njih postavili novi bokobrani. Poslove ugradnje bokobrana izvela je tvrtka Švenda Tarmann Chemie d.o.o. u vrijednosti od 96.250,00 kuna bez PDV-a , dok je radove na izradi armirano betonskih utvrdica izvela tvrtka PGP d.o.o. iz Zagreba u vrijednosti od 152.205,00 kuna bez PDV-a. Nadzor nad poslovima izrade armirano betonskih utvrdica i ugradnje novih bokobrana u trajektnu luku Preko izvršio je Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak iz Zadra.

Nakon dovršenog posla, povećala se sigurnosti prilikom pristajanja svih plovila, koja vrše linijski prijevoz putnika i vozila u trajektnu luku Preko na otoku Ugljanu.

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2020#sigProId67d4363736

Uređenje šetnice u luci Nin od Donjeg mosta do Gospina mula

Uređenje šetnice u luci Nin od Donjeg mosta do Gospina mula

Županijska lučka uprava Zadar započela 04. ožujka 2020.godine sa radovima na uređenju šetnice u luci Nin od Donjeg mosta do Gospina mula, ukupne dužine 220 m. Uređenje je obuhvatilo postavljanje nove podloge dekorativnog betona, te je izvršena sanacija dijela obalnog zida na mjestima gdje je to bilo neophodno. Radovi su završeni 05. svibnja 2020. godine, a vrijednost istih iznosi 330.000,00 kn s PDV-om

Dovršeni radovi na sanaciji luke Mrljane na otoku Pašmanu (2020.)

Dovršeni radovi na sanaciji luke Mrljane na otoku Pašmanu (2020.)

Krajem srpnja 2020. završeni su radovi na sanaciji obale i lukobrana u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Mrljane na otoku Pašmanu. Sanacija obale i lukobrana izvedena je po projektu izrađenom od tvrtke Kozina projekti d.o.o. iz Trilja, glavnog projektanta Boška Kozine, dipl. ing. građ. Radove je izvela tvrtka PGP d.o.o. iz Zagreba, a vrijednost istih iznosi 3.703.571,76 kuna bez PDV-a, odnosno 4.629.464,70 kuna sa uključenim PDV-om., dok je uslugu stručnog nadzora provela tvrtka Sto posto prirodno d.o.o. iz Zagreba.

Zatečeno stanje obalnih zidova koji su dijelom bili izvedeni od betona, a dijelom od suhozida, zahtijevalo je  temeljitu sanaciju na način da se izvede zamjenski obalni zid koji će imati zadovoljavajuću mehaničku otpornost i stabilnost. 

U predmetnoj luci, izvedeni su i radovi na sanaciji zaštitnog kamenometa, koji nisu bili uključeni u prethodno navedeni projekt u iznosu od 478.939,25 bez PDV-a, odnosno 598.674,06 kuna sa uključenim PDV-om.

Dovršetkom oba projekta luka Mrljane dovedena je u stanje potpune sigurnosti i mehaničke stabilnosti za privez brodova i brodica te za odvijanje javnog putničkog prometa.

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2020#sigProIdbbd52068ed

Sanacija dijela rive i gata u luci Pakoštane

Sanacija dijela rive i gata u luci Pakoštane

Sredinom lipnja završena je sanacija dijela rive i gata u luci Pakoštane. Sanacija je bila nužna zbog toga što su stabilnost i nosivost umanjeni, a dijelom i narušeni iz razloga što su se s vremenom realizirala razna oštećenja te je postojala mogućnost urušavanja. U sklopu sanacije dijela rive i gata, sanirana je i školjera koja je sad u punoj funkciji zaštite lukobrana i zajedno s parapetnim zidom zaštita luke od valova. Radove za naručitelja, Županijsku lučku upravu Zadar izveo je Stipčević d.o.o. dok je uslugu stručnog nadzora izvršio Ured ovlaštenog inžinjera građevinarstva Željko Čirjak. Vrijednost radova iznosi 1.800.000,00 kn s PDV-om.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2020#sigProId636b8895e3

Postavljanje plutajućeg gata u luci otvorenoj za javni promet Telašćica

Postavljanje plutajućeg gata u luci otvorenoj za javni promet Telašćica

U luci otvorenoj za javni promet Telašćica postavljen je plutajući gat. Navedenim projektom se povećao kapacitet luke.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 456.415.00 kn bez PDV-a. Radove kao najbolji ponuditelj za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je Jadranski ronilački servis d.o.o. te su izvedeni u predviđenom roku. Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja s kontinuiranim ulaganjem u nadogradnju luka  s ciljem povećanja kapaciteta i sigurnosti korištenja istih.

Sudjelovanje ŽLU Zadar u EU projektu: FRAMESPORT (2020.)

FRAMESPORT – FRAMEwork initiative fostering the Sustainable development of Adriatic small PORTs

Akronim projekta: FRAMESPORT

Naziv projekta: FRAMESPORT - Inicijativa poticanja održivog razvoja malih jadranskih luka Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.- 2020.

Trajanje projekta: 01.01.2020. - 31.12.2022. (36 mjeseci)

Sufinanciranje: 85% ERDF

Ukupan proračun projekta: 7.138.832,90 Eura

Vodeći partner: CORILA (Konzorcij za koordinaciju istraživačkih aktivnosti vezanih uz sustav Venecijanske lagune).

OPIS projekta: FRAMESPORT je projekt sufinanciran Programom prekogranične suradnje Italija-Hrvatska kao financijskim instrumentom koji potiče suradnju između dvije susjedne države članice EU-a na Jadranskom moru. Kroz projekt FRAMESPORT će se provesti koordinirana inicijativa poticanja održivog razvoja malih luka sa aspekta strateške perspektive te im na taj način omogućiti da postanu proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na jadranskim obalama.

Takav strateški cilj projekta zahtijeva višestruki pristup koji obuhvaća konkretne pilot aktivnosti, kao i identifikaciju prioritetnih tema koje će se promovirati u sklopu cjelokupne strategije. Od početne faze projekta, prioriteti će se određivati takozvanim “odozdo prema gore” pristupom (eng. bottom-up) koji uključuje lokalne i nacionalne dionike. Partneri, koji su odabrani kako bi se zajamčio široki teritorijalni pristup, bavit će se temama planiranja i upravljanja, implementacijom poslovnih modela, poboljšanjem kompetencija kroz razne obuke, kao i razvijanjem IKT alata i usluga, podržavajući na taj način efikasan razvoj malih luka na cijelom IT-HR području. Nadalje, prilagođena IKT platforma će sakupljati i sistematizirati relevantne i ključne informacije o malim lukama, koje će predstavljati početnu točku daljnjeg razvoja. FRAMESPORT će se nadovezati na postojeće znanje te kapitalizirati rezultate pilot aktivnosti integrirajući ih u novi strateški okvir te time pojačati učinke malih pomorskih čvorova duž jadranskih obala. Projekt će se razvijati kroz razdoblje od 36 mjeseci te uključuje sudjelovanje 15 projektnih partnera i 12 pridruženih partnera, talijanskih i hrvatskih, na čelu sa vodećim partnerom CORILA-om (Konzorcijem za koordinaciju istraživačkih aktivnosti vezanih uz sustav Venecijanske lagune).

ŽLU Zadar će sudjelovati u svim dijelovima projekta s posebnim ciljem izraditi Master plan razvoja luka na svojem području. Master plan će uključivati trenutne podatke o lukama, analizu potreba, zakonodavni okvir, prijedlog kriterija za klasifikaciju luka, prostorno planiranje, buduće mjere razvoja, uključujući usluge i dostupne informacije za korisnike. Ovaj će dokument prvi put na smislen i sustavan način klasificirati različite razine luka. Navedeno je od izuzetne važnosti za budući razvoj lučkog sustava Zadarske županije te će definirati potrebne korake i smjernice za razvoj lučkog sustava u cilju poboljšanja infrastrukture, komercijalizacije lučkog prostora, korisničkih usluga, dostupnih informacija za korisnike i poticanja prekogranične suradnje / usluge. Ukupan proračun ŽLU Zadar u projektu je 352.925,00 Eura, od čega je EU sufinanciranje 85%.

https://www.italy-croatia.eu/discover?priorityaxis=34092

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati