Prilagodba pristupačnosti

Sanacija gata i uvale lučice Premuda Krijal

Projekt se odnosi na sanaciju gatova i uvale u luci otvorenoj za javni promet Premuda Krijal.

Prije planiranog zahvata zabilježena su razna oštećenja u smislu izlokavanja podmorskog zida te podlokavanja po cijeloj dužini glave starog gata na istočnoj strani uvale. Također u nadmorskom dijelu došlo je do oštećenja kamene obloge. Oštećenja su zabilježena i na novom betonskom gatu u središtu uvale gdje je došlo do otpadanja zaštitnog sloja betona i direktnoj izloženosti armature vanjskim čimbenicima. Na zapadnom gatu, na kontaktu krune, zida i plohe nastao je zijev, uslijed vlačnih opterećenja djelovanja na zid od strane privezanih brodova.

Sanacija je obuhvatila radove na podmorskom i nadmorskom dijelu glave starog gata na istočnoj strani uvale. Na površini gata izvedene su nove kamene podloge i obloge čije dimenzije i kakvoća samog materijala odgovaraju prethodnim. Radovima na glavnom gatu izvršeno je podbetoniranje temelja, čime je zatvoreno podlokavanje i spriječeno daljnja slijeganja istog. Poklopnice na zapadnom gatu u visini do 30 m su presložene te su zamijenjeni oštećeni blokovi. Nakon sanacije nadmorskih zidova pristupilo se sanaciji i dopuni kamene obloge „školjere“ uz parapetni zid gata.

Na istočnom gatu, odnosno samoj glavi  izvedeno je podbetoniranje temelja, čime se spriječilo podlokavanje i daljnja slijeganja.  Radovima se također obuhvaćeno djelomično preslagivanje  kamenog obalnog zida odnosno obložnica i poklopnica. Betoniranjem nove hodne ploče središnjeg mula uvale  spriječilo se daljnje oštećenje zaštite armature.

Vrijednost izvedenih radova: 1.098.832,50 kuna bez PDV-a, odnosno 1.373.540,63 kn sa PDV-om. Provedba projekta financirana je od: Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 400.000,00 kn, Grad Zadar sa 200.000,00 kn, a ostatak iznosa snosi Zadarska županija te Županijska lučka uprava Zadar.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati