1

Sanacija obalnog zida u luci Čeprljanda, otok Ugljan

13. studenog 2021. godine započinju radovi na sanaciji obalnog zida u luci Čeprljanda na otoku Ugljanu. Izvođač radova je Stipčević d.o.o., zadarska tvrtka sa iskustvom u pomorskim građevinskim radovima. Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.489.651,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.862.063,75 kuna s PDV-om. Uslugu stručnog nadzora obavljat će tvrtka D&Z d.o.o. iz Zadra koja je i izradila glavni projekt sanacije luke.

Pročitaj više

2

Uređenje dijela obalnog pojasa u luci Sukošan

Projektom je obuhvaćena izgradnja novog obalnog zida te rekonstrukcija završne površine postojećih gatova kao i uklanjanje postojećeg mula 1 i izvedba novog mula u duljini od 12,00 m.

Pročitaj više

3

Radovi na uređenju obalnog pojasa luke Drage Dugovača

U četvrtak, 23. siječnja 2020. s početkom u 12.00 sati održano je svečano otvorenje radova na uređenju obalnog pojasa u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Drage Dugovača.

Pročitaj više

4

Sanaciji glavnog mula u luci Privlaka

Danom 25. listopada 2021. godine započeli su radovi na sanaciji glavnog mula u luci otvorenoj za javni promet Privlaka. Provedenim postupkom javne nabave za ekonomski najpovoljniju ponudu izabrana je ponuda, ponuditelja P.G.P. d.o.o..

Pročitaj više
 • 01
  1
 • 02
  2
 • 03
  3
 • 04
  4
Sanacija luke Sv. Filip i Jakov

Sanacija luke Sv. Filip i Jakov

Županijska lučka uprava Zadar započela je 15. rujna radove na sanaciji luke Sv. Filip i Jakov. Predmetna luka građena je u različitim periodima te obnavljana u više navrata što je rezultiralo razlikom u odabiru materijala, često lošije kvalitete i njegovom različitom obradom.

Sanacija je bila neophodna zbog abrazivnog djelovanja mora i diferencijalnog slijeganja što je uzrokovalo pomicanje kamenih blokova iz ležišta i lomljenjem istih. Također oštećena je i školjera kojoj prijeti urušavanje. Dio sjevernoj obalnog zida pretrpio je najviše oštećenja te će se zbog narušene stabilnosti srušiti dio koji se nagnuo i izgraditi novi, a kaverne ostalog dijela ispuniti betonom. Obnovit će se i hodna površina izvođenjem armirano- betonske podloge sa završnim opločenjem od postojećeg kamena, a na mjestima gdje nedostaje kamen vodit će se računa da se isti zamjeni što sličnijim primjerkom novog.  Postojeća školjera će se presložiti i dohraniti kamenim blokovima. 

Ovaj projekat sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ŽLU Zadar i Općina Sv. Filip i Jakov.

Izvođač : Stipčević d.o.o. Zadar

Stručni nadzor: Radix ing d.o.o., Andrija Šarić, dipl. ing. građ.

Ugovorena vrijednost radova: 2.627.286,60 kn bez PDV-a

Predviđeni rok izvođenja radova: 6 mjeseci

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIda0bb8dbc75

Sanacija luke lokalnog značaja Nin

Sanacija luke lokalnog značaja Nin

Sredinom rujna počela je sanacija 12 mulova u luci Nin na kojima su se realizirala razna oštećenja zbog neadekvatnog načina prvotne gradnje i vremenskih utjecaja, posebno uslijed velike poplave iz 2017. godine. 

Obalni zidovi trebaju sanaciju u dijelu podlokavanja temeljnog dijela zida, u dnu, izlokavanja lica, pukotina koje su se proširile ispiranjem od djelovanja mora i mjestimičnih kaverni. Dijelovi mulova su urušeni i nalaze se pod morem, dok su završne ploče  na dijelovima ispucale i utonule. 

Novo projektno rješenje obuhvaća sanaciju koja će se izvesti u dvije faze. Prva faza obuhvaća uklanjanje korjena mula kako bi se izveo propust,  temeljenje i  novi armirano betonski zidovi. Kako se temeljenje vrši na muljevitom dnu, na dno iskopa potrebno je postaviti geotekstil na koji dolazi novi sloj pjeska i šljunka kako bi se spriječilo ispiranje pijeska ispod zida. U drugoj fazi postavlja se završna hodna ploča, konzolno preko obalnog zida, u debljini od 30 cm te se strojno štoka. Završno betoniranje izvest će se dekorativnim betonom debljine 16 cm.

Sanacijom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, gabariti i položaj obalnog zida nakon sanacije se mijenjaju u dozvoljenim granicama, pa se ovi radovi smatraju zahvatom za koji ne treba građevinska dozvola. 

Izvođač : Contractor d.o.o. Split
Stručni nadzor: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak, Raštanska 3, 23000
Zadar, Željko Čirjak, dipl. ing. građ.,
Ugovorena vrijednost radova: 1.904.610,40 kn bez PDV-a
Predviđeni rok izvođenja radova: 6 mjeseci

Projekt je sufinanciran sredstvima Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar

 

 

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIdfba50841bb

Uređenje dijela obalnog pojasa u luci Sukošan

Uređenje dijela obalnog pojasa u luci Sukošan

 

Projektom je obuhvaćena izgradnja novog obalnog zida,  rekonstrukcija završne površine postojećih gatova,  uklanjanje  mula 1 i izvedba novog mula u duljini od 12,00 m. Postojeći mul 2 zadržat će prijašnje gabarite  te će se uklopiti u novoprojektirano stanje izvedbom betonske rampe.

Sastavni dio navedenog glavnog projekta je građevinski projekt produbljenja lučkog akvatorija za 1,5 metara, a u svrhu osiguranja potrebne dubine za korištenje komunalnih vezova.

Izvoditelj radova je splitska tvrtka Akropolis d.o.o., dok uslugu stručnog nadzora građenja vrši tvrtka P.I. Konzalting d.o.o., Starigrad Paklenica.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 6.610.659,50 kn bez PDV-a, a procijenjeno vrijeme izvođenja istih je 15 mjeseci.

Temeljem sporazuma o sufinanciranju "Uređenje dijela obalnog pojasa luke Sukošan" ,  sklopljenog 27. rujna 2021.godina  Ministarstvo mora, prometa infrastrukture, sudjelovat će u  sufinanciranju predmetnog projekta u iznosu od 3.500.000,00 kn.

 
View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProId603b0ca305
 
 
Sanaciji obalnih zidova u luci Pag Golija - predio Prosika

Sanaciji obalnih zidova u luci Pag Golija - predio Prosika

Županijska lučka uprava Zadar i Grad Pag pokrenuli su radove na sanaciji obalnog zida u luci Pag na predjelu od starog Mosta prema plaži Prosika. Projekt je ujedno i nastavak prethodnog projekta uređenja obalnih zidova u lučici Katina, odnosno obalnog područja stare jezgre Grada Paga.

U dogovoru s ovlaštenim predstavnicima Grada Paga definirano je da se sanacija-rekonstrukcija obale izvrši na način da se projektno rješenje prilagodi postojećoj liniji obale u najvećoj mogućoj mjeri, a da dubina ispred novog zida bude slična kao prije, odnosno usklađena s kategorijom plovila za privez prema UPU Golija.

Obalni zid će se u cijelosti obnoviti, a uz njega će se uredit šetnica popločana kamenom čime će se osuvremeniti dotrajali urbani prostor, kao i poboljšati sigurnost u samoj luci.

Ukupna dužina zahvata sanacije obalnog zida je 227 m, od čega je prvih 111 m u nadležnosti Županijske lučke uprave Zadar, a drugi dio do plaže Prosika u dužini od 116 m pod nadležnošću Grada Paga.  Zahvat je obuhvatio i sanaciju privezišta u dužini od 67 m, čime će se omogućiti privez plovilima dužine 12 – 15 m.

Ovaj projekat sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zadarska županija, ŽLU Zadar i Grad Pag, a predviđeni rok izvođenja radova je 5 mjeseci.

Izvođač radova: Akropolis d.o.o. Split

Ugovorena vrijednost radova: 3.153.228,90 kuna + PDV

Projektant: PGN Split d.o.o., izrađivač Remi Vuković

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIddc5625ac24

SANACIJA OBALNOG ZIDA U LUCI ČEPRLJANDA , OTOK UGLJAN

SANACIJA OBALNOG ZIDA U LUCI ČEPRLJANDA , OTOK UGLJAN

Provedba projekta sanacije obalnog zida u luci Čeprljanda na otoku Ugljanu započela je 13. studenog 2021.g., a projekt je zavšen u ožujku 2022.godine.

Sanacija luke Čeprljanda bila je neophodna zbog derutnog stanja prijašnje obale, koje je predstavljalo opasnost za korisnike lučice. Tehničkim pregledom utvrđeno je više oštećenja na obalnom zidu i gatu, kao da i predmetna konstrukcija nije ispunjavala temeljni zahtjev za mehaničkom otpornošću i stabilnošću. Također su zabilježena značajna  oštećenja obalnog zida na sjeveroistočnom dijelu uvale, koji  se nagnuo prema moru te ugrožavao i korištenje prometnice u neposrednoj blizini.

Svi neadekvatno izvedeni dijelovi obalnog zida i gata u potpunosti su uklonjeni, a na njihovom mjestu napravljeni novi.

Obuhvat sanacije obalnog zida se dijeli na tri manja zahvata:

 •  Zahvat A - obuhvaća sanaciju gata smještenog s jugozapadne strane uvale, osne duljine 20.3 m
 •  Zahvat B - obuhvaća sanaciju obalnog zida južno uz gat, duljine 15.0 m
 •  Zahvat C - obuhvaća sanaciju sjeveroistočnog obalnog zida, duljine 45.7 m

Izvođač radova je Stipčević d.o.o., zadarska tvrtka sa iskustvom u pomorskim građevinskim radovima, dok je uslugu stručnog nadzora obavila tvrka D&Z d.o.o. iz Zadra, koja je ujedno izradila i glavni projekt sanacije luke.

Projekt vrijedan 1.489.651,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.862.063,75 kuna s PDV-om, sufinanciran je sredsvima Ministarstva mora prometa i infrastrukture, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIde8d691a734

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIde8d691a734

Radovi na uređenju obalnog pojasa luke Drage Dugovača

Radovi na uređenju obalnog pojasa luke Drage Dugovača

U četvrtak, 23. siječnja 2020. s početkom u 12.00 sati održano je svečano otvorenje radova na uređenju obalnog pojasa u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Drage Dugovača. Izvoditelj radova je zagrebačka tvrtka PGP d.o.o., a uslugu stručnog nadzora građenja provodi tvrtka STOPOSTOPRIRODNO d.o.o. Glavni nadzorni inženjer projekta je Igor Pukec, dipl. ing. građ. , dok je za  voditelj projekta građenja odabran  Nikša Marković, dipl. ing. građ ispred tvrtke IN – STRIA d.o.o.

Lučko područje u kojem  se izvode radovi obuhvaća dio luke za odvijanje javnog pomorskog prometa te dio luke za komunalne vezove.

Dio luke namijenjen za obavljanje linijskog pomorskog prometa (operativni dio luke) predviđen je na sjevernom dijelu uvale. Na spomenutoj poziciji planira se realizacija privezne obale u smjeru sjeverozapad – jugoistok, duljine cca 38,00 m. Isto tako napravit će se i  privezni gat za obostrano pristajanje, kod kojeg je unutrašnja obala duljine 45,00 m. Nova obala omogućit će prihvat plovila u javnom putničkom prometu, plovila opskrbe te većih izletničkih plovila.

Na istočnom dijelu uvale koja se nastavlja na dio luke za obavljanje javnog pomorskog prometa (operativni dio luke), planirana je realizacija obale za osiguranje komunalnih vezova.  Strukturu planiranih komunalnih vezova čine 47 vezova za brodice dužine do 8 metara te njih 29 za brodice dužine do 9,5 metara, odnosno sveukupno 76 komunalnih vezova.

Projektom je obuhvaćena i izgradnja mjesne rive na dijelu obale ispod postojeće javne ceste prema moru, koja će služiti kao javni prostor od posebnog značaja za mjesto Drage. Ukupna duljina iste je cca 280 m dok širina hodnog dijela iznosi 3,0 metra, a s istočne strane planiran je  kontinuirani zeleni pojas širine 2,0 metara.

 Ugovorena vrijednost radova iznosi 19.675.963,10 kn bez PDV-a, a procijenjeno vrijeme izvođenja istih je 15 mjeseci.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIdf619a073dc

Sanacija luke Plemići u Rtini, Općina Ražanac

Sanacija luke Plemići u Rtini, Općina Ražanac

Projekt sanacije lučice Plemići u mjestu Rtina jedan je od četiri projekta sanacije započetih sredinom rujna 2022. godine.

Sanacija je bila neophodna zbog umanjene stabilnosti i nosivosti cijele konstrukcije što je ugrožavalo sigurnost privezanih brodica. Najveća oštećenja pretrpio je lukobran osobito istočni dio lučice čije je stanje postalo toliko nepovoljno da je more slobodno prolazilo kroz šupljne. Podlokavanje obalnog zida je najizraženije u najisturenijem dijelu zida, koje je ujedno i bilo najizloženije utjecajima valova i struje. Glava lukobrana je u potpunosti srušena do razine mora, dok je prema korijenu stanje bilo nešto bolje. Njeno urušavanje dovelo je do stvaranja pukotina na betonskoj šetnici. Na zapadnom dijelu lukobrana, koji je u vidno boljem stanju nego istočni vidljiv je nedostatak kamenih blokova u primarnom sloju školjere.

Sanacija će najvećim dijelom obuhvatiti istočni, zapadni i južni dio lučice koji su lošijem stanju, dok na sjevernom dijelu nije potrebno izvoditi veće građevinske radove.

U istočnom dijelu lučice prvotno će se izvesti čišćenje poroznih dijelova obalnog zida, nakon toga slijedi učvršćivanje temelja postavljanjem armature i ugradnjom betona. Prilikom postavljanja armature potrebno je sidriti gafe za vezivanje brodova u samu armaturu. Nakon toga slijedi postavljanje AB ploča i izrada sekundarnog sloja školjere od kamenih blokova mase 50-500 kg.

Na zapadnom dijelu lučice potrebni su veći radovi na obnovi. Zbog diferencijalnih slijeganja potrebno je u glavi lukobrana na završetku obalnog zida skinuti sve slojeve školjere, deponirati ih na gradilištu i upotrijebiti u kasnijoj fazi radova.

Cijelim ovim planiranim zahvatom sanacije u prvom redu će se osigurati stabilnosti i nosivost konstrukcije te sigurnost privezanih brodova.

Izvođač : Stipčević d.o.o. Zadar

Stručni nadzor: PI konzalting d.o.o., Igor Pukec, dipl. ing. građ.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.364.980,00 kn bez PDV-a, a isti su sufinancirani sredstvima MMPI, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar

Predviđeni rok izvođenja radova: 4 mjeseca

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIdabf7fcd31e

SANACIJA GLAVNOG MULA U LUCI PRIVLAKA

SANACIJA GLAVNOG MULA U LUCI PRIVLAKA

Završeni su radovi a sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula u luci Privlaka. Riječ je o projektu vrijednom 3.619.272,50 kn s uključenim PDV-om koji je započeo sredinom listopada 2021.g.

Radovi na  sanaciji glavnog mula duljine 85 m i širine 10,5 m, obuhvatili su čišćenje i uklanjanjem nesolidnih dijelova postojećih plombi, podbetoniranje podmorskog zida te izvedbu nove AB obloge. Nadmorski dio zida se od početnih 6, odnosno 10 m duljine od korijena zatvorio izvedbom proširenja od armiranog betona. U ostatku po obodu cijelog mula, na glavi i s obje strane izvela se armirano betonska obloga debljine do 35 cm, na novim temeljima. Uklonile su se nesolidne kamene preklopnice te zamijenile novima, a ostatak je presložen. Nova armirano betonska ploča partera izvedena je na način da služi kao prilagodna rampa za spoj mjesne prometnice i manipulativno prometne plohe gl. gata. Hodna ploča je betonirana dekorativnim betonom svijetlije boje kako bi postigla izgled sličan kamenom opločenju. Cijelom dužinom pomorskog zida (prema zapadu), na dnu u peti zida izvodi se kameni nabačaj odnosno prizma za zaštitu od podlokavanja.  Postavljeni su  energetski razvodni ormari namijenjeni za opskrbu brodova električnom energijom i vodom te nove bitve od lijevanog željeza.

Predmetne radove izvela je tvrtka P.G.P. d.o.o. iz Zagreba, dok je nadzor nad istim proveo Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske u iznosu od 1.000.000,00 kn, Općine Privlaka  u iznosu od 1.000.000,00 kn, a ostatak potrebnih sredstava osigurala je Zadarska županija i Županijska lučka uprava Zadar.

U sklopu projekta također je saniran i drveni  mul koji se nalazi u luci Privlaka. Radove vrijedne 319.062,50 kn s PDV-om izveo je Obrt Metalobrada iz Zadra te su isti financirani isključivo sredstvima Županijska lučka uprava Zadar.

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIddad8f3be85