1

Sanacija obalnog zida u luci Čeprljanda, otok Ugljan

13. studenog 2021. godine započinju radovi na sanaciji obalnog zida u luci Čeprljanda na otoku Ugljanu. Izvođač radova je Stipčević d.o.o., zadarska tvrtka sa iskustvom u pomorskim građevinskim radovima. Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.489.651,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.862.063,75 kuna s PDV-om. Uslugu stručnog nadzora obavljat će tvrtka D&Z d.o.o. iz Zadra koja je i izradila glavni projekt sanacije luke.

Pročitaj više

2

Uređenje dijela obalnog pojasa u luci Sukošan

Projektom je obuhvaćena izgradnja novog obalnog zida te rekonstrukcija završne površine postojećih gatova kao i uklanjanje postojećeg mula 1 i izvedba novog mula u duljini od 12,00 m.

Pročitaj više

3

Radovi na uređenju obalnog pojasa luke Drage Dugovača

U četvrtak, 23. siječnja 2020. s početkom u 12.00 sati održano je svečano otvorenje radova na uređenju obalnog pojasa u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Drage Dugovača.

Pročitaj više

4

Sanaciji glavnog mula u luci Privlaka

Danom 25. listopada 2021. godine započeli su radovi na sanaciji glavnog mula u luci otvorenoj za javni promet Privlaka. Provedenim postupkom javne nabave za ekonomski najpovoljniju ponudu izabrana je ponuda, ponuditelja P.G.P. d.o.o..

Pročitaj više
 • 01
  1
 • 02
  2
 • 03
  3
 • 04
  4
SANACIJA OBALNOG ZIDA U LUCI ČEPRLJANDA , OTOK UGLJAN

SANACIJA OBALNOG ZIDA U LUCI ČEPRLJANDA , OTOK UGLJAN

Provedba projekta sanacije obalnog zida u luci Čeprljanda na otoku Ugljanu započela je 13. studenog 2021.g., a projekt je zavšen u ožujku 2022.godine.

Sanacija luke Čeprljanda bila je neophodna zbog derutnog stanja prijašnje obale, koje je predstavljalo opasnost za korisnike lučice. Tehničkim pregledom utvrđeno je više oštećenja na obalnom zidu i gatu, kao da i predmetna konstrukcija nije ispunjavala temeljni zahtjev za mehaničkom otpornošću i stabilnošću. Također su zabilježena značajna  oštećenja obalnog zida na sjeveroistočnom dijelu uvale, koji  se nagnuo prema moru te ugrožavao i korištenje prometnice u neposrednoj blizini.

Svi neadekvatno izvedeni dijelovi obalnog zida i gata u potpunosti su uklonjeni, a na njihovom mjestu napravljeni novi.

Obuhvat sanacije obalnog zida se dijeli na tri manja zahvata:

 •  Zahvat A - obuhvaća sanaciju gata smještenog s jugozapadne strane uvale, osne duljine 20.3 m
 •  Zahvat B - obuhvaća sanaciju obalnog zida južno uz gat, duljine 15.0 m
 •  Zahvat C - obuhvaća sanaciju sjeveroistočnog obalnog zida, duljine 45.7 m

Izvođač radova je Stipčević d.o.o., zadarska tvrtka sa iskustvom u pomorskim građevinskim radovima, dok je uslugu stručnog nadzora obavila tvrka D&Z d.o.o. iz Zadra, koja je ujedno izradila i glavni projekt sanacije luke.

Projekt vrijedan 1.489.651,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.862.063,75 kuna s PDV-om, sufinanciran je sredsvima Ministarstva mora prometa i infrastrukture, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIde8d691a734

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIde8d691a734

Uređenje dijela obalnog pojasa u luci Sukošan

Uređenje dijela obalnog pojasa u luci Sukošan

 

 Luka Sukošan 2

 

 

Projektom je obuhvaćena izgradnja novog obalnog zida,  rekonstrukcija završne površine postojećih gatova,  uklanjanje  mula 1 i izvedba novog mula u duljini od 12,00 m. Postojeći mul 2 zadržat će prijašnje gabarite  te će se uklopiti u novoprojektirano stanje izvedbom betonske rampe.

Sastavni dio navedenog glavnog projekta je građevinski projekt produbljenja lučkog akvatorija za 1,5 metara, a u svrhu osiguranja potrebne dubine za korištenje komunalnih vezova.

Izvoditelj radova je splitska tvrtka Akropolis d.o.o., dok uslugu stručnog nadzora građenja vrši tvrtka P.I. Konzalting d.o.o., Starigrad Paklenica.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 6.610.659,50 kn bez PDV-a, a procijenjeno vrijeme izvođenja istih je 15 mjeseci.

Temeljem sporazuma o sufinanciranju "Uređenje dijela obalnog pojasa luke Sukošan" ,  sklopljenog 27. rujna 2021.godina  Ministarstvo mora, prometa infrastrukture, sudjelovat će u  sufinanciranju predmetnog projekta u iznosu od 3.500.000,00 kn.

 
View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProId603b0ca305
 
 
Radovi na uređenju obalnog pojasa luke Drage Dugovača

Radovi na uređenju obalnog pojasa luke Drage Dugovača

 

 

 

 

 Drage Dugovača 1

 

 

U četvrtak, 23. siječnja 2020. s početkom u 12.00 sati održano je svečano otvorenje radova na uređenju obalnog pojasa u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Drage Dugovača. Izvoditelj radova je zagrebačka tvrtka PGP d.o.o., a uslugu stručnog nadzora građenja provodi tvrtka STOPOSTOPRIRODNO d.o.o. Glavni nadzorni inženjer projekta je Igor Pukec, dipl. ing. građ. , dok je za  voditelj projekta građenja odabran  Nikša Marković, dipl. ing. građ ispred tvrtke IN – STRIA d.o.o.

Lučko područje u kojem  se izvode radovi obuhvaća dio luke za odvijanje javnog pomorskog prometa te dio luke za komunalne vezove.

Dio luke namijenjen za obavljanje linijskog pomorskog prometa (operativni dio luke) predviđen je na sjevernom dijelu uvale. Na spomenutoj poziciji planira se realizacija privezne obale u smjeru sjeverozapad – jugoistok, duljine cca 38,00 m. Isto tako napravit će se i  privezni gat za obostrano pristajanje, kod kojeg je unutrašnja obala duljine 45,00 m. Nova obala omogućit će prihvat plovila u javnom putničkom prometu, plovila opskrbe te većih izletničkih plovila.

Na istočnom dijelu uvale koja se nastavlja na dio luke za obavljanje javnog pomorskog prometa (operativni dio luke), planirana je realizacija obale za osiguranje komunalnih vezova.  Strukturu planiranih komunalnih vezova čine 47 vezova za brodice dužine do 8 metara te njih 29 za brodice dužine do 9,5 metara, odnosno sveukupno 76 komunalnih vezova.

Projektom je obuhvaćena i izgradnja mjesne rive na dijelu obale ispod postojeće javne ceste prema moru, koja će služiti kao javni prostor od posebnog značaja za mjesto Drage. Ukupna duljina iste je cca 280 m dok širina hodnog dijela iznosi 3,0 metra, a s istočne strane planiran je  kontinuirani zeleni pojas širine 2,0 metara.

 Ugovorena vrijednost radova iznosi 19.675.963,10 kn bez PDV-a, a procijenjeno vrijeme izvođenja istih je 15 mjeseci.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIdf619a073dc

SANACIJA GLAVNOG MULA U LUCI PRIVLAKA

SANACIJA GLAVNOG MULA U LUCI PRIVLAKA

 

Privlaka 2

 

Danom 25. listopada 2021. godine započeli su radovi na sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula u luci otvorenoj za javni promet Privlaka. Tehničkim pregledom je utvrđeno da su oštećenja nastala ne samo zbog djelovanja mora i ostalih vanjskih čimbenika, već i zbog neadekvatnih prethodnih nadograđivanja istog.

Radovi na  sanaciji mula, duljine 85 m te širine 10,5 m, obuhvaćaju čišćenje i uklanjanje nesolidnih dijelova postojećih plombi, podbetoniranje podmorskog zida te izvedbu nove AB obloge. Nadmorski dio zidova će se u početnih 6, odnosno 10 m duljine od korijena, zatvoriti izvedbom proširenja od armiranog betona. Ukloniti će se nesolidne preklopnice te zamijeniti novima, a ostatak će biti presložen.

Provedenim postupkom javne nabave za ekonomski najpovoljniju ponudu izabrana je ponuda tvrkte P.G.P. d.o.o.

Vrijednost radova iznosi 2.790.332,00 kn bez PDV-a, odnosno 3.487.915,00 kn sa uključenim PDV-om.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske u iznosu od 1.000.000,00 kn, sredstvima Općine Privlaka  u iznosu od 1.000.000,00 kn, a ostatak potrebnih sredstava osigurava Županijska lučka uprava Zadar.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIdd3421fde20