Prilagodba pristupačnosti

2022

Sanacija mula u luci Košljun na otoku Pagu

Sanacija mula u luci Košljun na otoku Pagu

Radovi su obuhvatili sanaciju urušenog gata u luci Košljun na otoku Pagu te izvedbu podmorskog zaštitnog nasipa dna novog temelja, zdravim kamenom 10-50 kg.  U sklopu projekta dohranjena je i već postojeća školjera i napravljen zaštitini podmorski kameni nabačaj kamenom od 250-500 kg kako bi se spriječilo njegovo raznošenje uslijed olujnog juga i morskih struja. 
Radove ukupne vrijednosti od 271.241,48 kuna izvela je tvrtka SUB MISSION  j.d.o.o. Zadar

Radovi na sanaciji gata u luci Draženica

Radovi na sanaciji gata u luci Draženica

ŽLU Zadar izvela je sanaciju dotrajalog drvenog dijela mula u uvali Draženica. Radovi su obuhvatili demontažu i zamjenu potpornih derutnih greda te izmjenu oštećenih drvenih panela. Izvedeni su točno po vanjskoj liniji oštećenja tako da gabariti i položaj mula nakon sanacije ostaju identični. Drveni elementi zaštićeni su premazom boje koji će osigurati njihovu dugotrajnost.

Sanacija je izvedena unutar ugovorenog roka od 30 dana, a cijena radova iznosi 79.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno  98.750,00 kuna s PDV-om. Izvođač istih je METALOBRADA d.o.o. Zadar.

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIde8acff0bcd

Sanacija glavnog mula u luci Privlaka

Sanacija glavnog mula u luci Privlaka

Završeni su radovi a sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula u luci Privlaka. Riječ je o projektu vrijednom 3.619.272,50 kn s uključenim PDV-om koji je započeo sredinom listopada 2021.g.

Radovi na  sanaciji glavnog mula duljine 85 m i širine 10,5 m, obuhvatili su čišćenje i uklanjanjem nesolidnih dijelova postojećih plombi, podbetoniranje podmorskog zida te izvedbu nove AB obloge. Nadmorski dio zida se od početnih 6, odnosno 10 m duljine od korijena zatvorio izvedbom proširenja od armiranog betona. U ostatku po obodu cijelog mula, na glavi i s obje strane izvela se armirano betonska obloga debljine do 35 cm, na novim temeljima. Uklonile su se nesolidne kamene preklopnice te zamijenile novima, a ostatak je presložen. Nova armirano betonska ploča partera izvedena je na način da služi kao prilagodna rampa za spoj mjesne prometnice i manipulativno prometne plohe gl. gata. Hodna ploča je betonirana dekorativnim betonom svijetlije boje kako bi postigla izgled sličan kamenom opločenju. Cijelom dužinom pomorskog zida (prema zapadu), na dnu u peti zida izvodi se kameni nabačaj odnosno prizma za zaštitu od podlokavanja.  Postavljeni su  energetski razvodni ormari namijenjeni za opskrbu brodova električnom energijom i vodom te nove bitve od lijevanog željeza.

Predmetne radove izvela je tvrtka P.G.P. d.o.o. iz Zagreba, dok je nadzor nad istim proveo Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske u iznosu od 1.000.000,00 kn, Općine Privlaka  u iznosu od 1.000.000,00 kn, a ostatak potrebnih sredstava osigurala je Zadarska županija i Županijska lučka uprava Zadar.

U sklopu projekta također je saniran i drveni  mul koji se nalazi u luci Privlaka. Radove vrijedne 319.062,50 kn s PDV-om izveo je Obrt Metalobrada iz Zadra te su isti financirani isključivo sredstvima Županijska lučka uprava Zadar.

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIddad8f3be85

Sanacija obalnog zida u luci Olib

Sanacija obalnog zida u luci Olib

Grad Zadar i Županijska lučka uprava Zadar zajednički su realizirali projekt sanacije obalnog zida u luci Olib, luke otvorene za javni promet od lokalnog značaja i važnog infrastrukturnog resursa otoka Oliba.

Za ovaj projekt, ukupne vrijednosti 656.475,63 kuna s PDV-om, Grad Zadar-UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka  u partnerstvu sa ŽLU Zadar se prijavio na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2022. godinu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  te su Odlukom o odabiru projekata iz svibnja 2022. godine Gradu Zadru odobrena sredstva za financiranje projekta u iznosu od 256.000,00 kuna, a Grad Zadar je izdvojio i dodatnih 300.000,00 kuna vlastitih sredstava s pozicije nadležnog upravnog odjela za tu namjenu. Županijska lučka uprava Zadar financirala je izradu projektne dokumentacije te preuzela obvezu financiranja preostalih 100.475,63 kuna.

Radovi na sanaciji podrazumijevali su pomorsko-građevinske radove na sanaciji sjevernog i južnog gata luke, školjere te sanaciju obalnog zida u duljini 60 metara, čime je osiguran temeljni zahtjev za mehaničkom otpornošću i stabilnošću te nosivost konstrukcije i u konačnici sigurno korištenje luke odnosno prihvat i privez brodova.

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIdc324b17008

Sanacija obalnog zida u luci Čeprljanda na otoku Ugljanu

Sanacija obalnog zida u luci Čeprljanda na otoku Ugljanu

Provedba projekta sanacije obalnog zida u luci Čeprljanda na otoku Ugljanu započela je 13. studenog 2021.g., a projekt je zavšen u ožujku 2022.godine.

Sanacija luke Čeprljanda bila je neophodna zbog derutnog stanja prijašnje obale, koje je predstavljalo opasnost za korisnike lučice. Tehničkim pregledom utvrđeno je više oštećenja na obalnom zidu i gatu, kao da i predmetna konstrukcija nije ispunjavala temeljni zahtjev za mehaničkom otpornošću i stabilnošću. Također su zabilježena značajna  oštećenja obalnog zida na sjeveroistočnom dijelu uvale, koji  se nagnuo prema moru te ugrožavao i korištenje prometnice u neposrednoj blizini.

Svi neadekvatno izvedeni dijelovi obalnog zida i gata u potpunosti su uklonjeni, a na njihovom mjestu napravljeni novi.

Obuhvat sanacije obalnog zida se dijeli na tri manja zahvata:

  •  Zahvat A - obuhvaća sanaciju gata smještenog s jugozapadne strane uvale, osne duljine 20.3 m
  •  Zahvat B - obuhvaća sanaciju obalnog zida južno uz gat, duljine 15.0 m
  •  Zahvat C - obuhvaća sanaciju sjeveroistočnog obalnog zida, duljine 45.7 m

Izvođač radova je Stipčević d.o.o., zadarska tvrtka sa iskustvom u pomorskim građevinskim radovima, dok je uslugu stručnog nadzora obavila tvrka D&Z d.o.o. iz Zadra, koja je ujedno izradila i glavni projekt sanacije luke.

Projekt vrijedan 1.489.651,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.862.063,75 kuna s PDV-om, sufinanciran je sredsvima Ministarstva mora prometa i infrastrukture, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIde8d691a734

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/2022#sigProIde8d691a734

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati