Telefon

TEL. + 385 23 250 563
TEL. + 385 23 250 565
TEL. + 385 23 367 798

Adresa

Franka Lisice 77
23000 ZADAR

Najčešća pitanja

Koja je funkcija Županijske lučke uprave Zadar?

Županijska lučka uprava Zadar osnovana je 22. rujna 1998. godine radi boljeg gospodarenja i unapređenja morskih luka i morskih djelatnosti kao i upravljanja, održavanja i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja na prostoru Zadarske županije.

Djelatnosti Županijske lučke uprave Zadar su:

1. brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,

2. gradi i održava lučku podgradnju koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,

3. provodi stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),

4. osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa tehničko - tehnološkog jedinstva, sigurnost plovidbe i lučkog prometa,

5. osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,

6. usklađuje i nadzire rad koncesionara koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području i

7. drugi poslovi uređeni Zakonom.