Luka Biograd

Zemljopisna dužina: 15°26'23.9"E
Zemljopisna širina: 43°56'21.3"N

Luka Biograd obuhvaća 33.868 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.441 m2, a površina morskog dijela je 29.427 m2.

Luka Biograd ima tri operativna dijela luke od kojih se jedan sastoji od dva gata dužine 50 m, te operativne obale  dužine 45 m, drugi se sastoji od operativne obale dužine 108 m, a treći dio je operativni gat dužine 76 m koji se pretežno koristi kao ukrcajno / iskrcajno mjesto za ribarske i turističke brodove.

Luka Biograd

BIOGRAD

Lučki bazen Biograd

BIOGRAD LU¼KI BAZEN JAZ 

Related News

Luka Zaglav

Luka Preko – putnička luka