Luka Pag

Zemljopisna dužina: 15°03'10.0"E
Zemljopisna širina: 44°26'37.5"N

Luka Pag obuhvaća 238.486 m2 od čega je površina kopnenog dijela 14.571 m2, a površina morskog dijela je 223.915 m2.

Luka Pag ima dva operativna dijela luke koji se jedan sastoji od operativne obale dužine 102 m, a drugi se sastoji od operativne obale dužine 122 m.

Ostali dio luke Pag namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Pag

PAG

Related News

Luka Zaglav

Luka Preko – putnička luka