Luka Preko – putnička luka

Zemljopisna dužina: 15°11'41.3"E
Zemljopisna širina: 44°04'34.0"N

Zemljopisna dužina: 15°11'41.3"E

Zemljopisna širina: 44°04'34.0"N

Luka Preko obuhvaća 35.767 m2 od čega je površina kopnenog dijela 8.603 m2, a površina morskog dijela je 27.164 m2.

Luka Preko ima dva operativna dijela luke, od kojih je jedan operativni gat dužine 100 m, a drugi je operativna obala dužine 40 m.

Luka Preko ima nautički dio luke za privez jahti i brodica dužine 146 m.

 
Luka Preko / lučki bazen 1

Zemljopisna dužina: 15°11'21.1"E

Zemljopisna širina: 44°04'50.0"N

Luka Preko / lučki bazen 1 obuhvaća 12.597 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.578 m2, a površina morskog dijela je 11.019 m2.

Luka Preko / lučki bazen 1 ima operativni dio luke dužine 67 m.

 
Luka Preko / lučki bazen 2

Zemljopisna dužina: 15°11'21.1"E

Zemljopisna širina: 44°04'50.0"N

Luka Preko / lučki bazen 2 obuhvaća 10.820 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.335 m2, a površina morskog dijela je 8.485 m2.

Luka Preko / lučki bazen 2 ima operativni dio luke dužine 38 m.

Luka Preko / lučki bazen 2 ima nautički dio dužine 16 m.

Ostali dio Luke Preko / lučki bazen 2 namijenjen je komunalnom vezu.

 

 

 

Related News

Luka Zaglav