Luka Silba - Žalić

Zemljopisna dužina: 14°41'29.2"E
Zemljopisna širina: 44°22'24.4"N

Luka Silba - Žalić ima dva operativna dijela luke, od kojih je jedan operativni gat dužine 100 m, a drugi je operativna obala dužine 32 m.

Ostali dio luke Luka Silba – Žalić namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Silba Žalić 

SILBA ªALIÅ

Related News

Luka Zaglav

Luka Preko – putnička luka