Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 14°41'29.2"E
Zemljopisna širina: 44°22'24.4"N

Luka Silba - Žalić ima dva operativna dijela luke, od kojih je jedan operativni gat dužine 100 m, a drugi je operativna obala dužine 32 m.

Ostali dio luke Luka Silba – Žalić namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Silba Žalić 

SILBA ªALIÅ

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati