Luka Tkon

Zemljopisna dužina: 15°25'14.7"E
Zemljopisna širina: 43°55'18.4"N

Luka Tkon obuhvaća 65.286 m2 od čega je površina kopnenog dijela 8.628 m2, a površina morskog dijela je 56.658 m2.

Luka Tkon ima operativni dio luke koji se jedan sastoji od operativnog gata dužine 50 m, te operativne obale u dužine 50 m.

Luka Tkon ima nautički dio luke u dužini od 93 m.

Lučki bazen Tkon

TKON

Related News

Luka Zaglav

Luka Preko – putnička luka