Luka Čeprljanda

Zemljopisna dužina: 15°07'02.1"E
Zemljopisna širina: 44°07'31.1"N

Luka Čeprljanda obuhvaća 5.541 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.518 m2, a površina morskog dijela je 4.023 m2.

Luka Čeprljanda ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 25 m.

Ostali dio luke Čeprljanda namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Čeprljanda 

CEPRLJANDA

Related News

Luka Kali

Luka Poljana

Luka Ist - Kosirača