Luka Banj

Zemljopisna dužina: 15°17'48.2"E
Zemljopisna širina: 44°00'07.0"N

Luka Banj obuhvaća 9.621 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.619 m2, a površina morskog dijela je 8.002 m2.

Luka Banj ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 33 m.

Ostali dio luke Banj namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Banj 

BANJ

Related News

Luka Kali

Luka Poljana

Luka Ist - Kosirača