Luka Barotul

Zemljopisna dužina: 15°21'45.5"E
Zemljopisna širina: 43°58'03.4"N

Luka Barotul obuhvaća 12.670 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.699 m2, a površina morskog dijela je 10.971 m2.

Luka Barotul u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Barotul 

BAROTUL

Related News

Luka Kali

Luka Poljana

Luka Ist - Kosirača