Luka Božava

Zemljopisna dužina: 14°54'23.8"E
Zemljopisna širina: 44°08'23.8"N

Luka Božava ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 25 m.

Luka Božava ima nautički dio luke koji se sastoji od dva dijela, jedan dio dužine 160 m, a drugi dio dužine 38 m.

Ostali dio luke Božava namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Božava 

BOªAVA

Related News

Luka Kali

Luka Poljana

Luka Ist - Kosirača