Luka Doleška Draga

Zemljopisna dužina: 15°32'37.2"E
Zemljopisna širina: 43°52'41.9"N

Luka Doleška Draga u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Doleška Draga

DOLEµKA DRAGA

Related News

Luka Kali

Luka Poljana

Luka Ist - Kosirača