Luka Dragove

Zemljopisna dužina: 14°56'06.8"E
Zemljopisna širina: 44°07'10.1"N

Luka Dragove obuhvaća 13.404 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.630 m2, a površina morskog dijela je 10.774 m2.

Luka Dragove ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 15 m.

Luka Dragove ima nautički dio luke dužine 45 m.

Ostali dio luke Dragove namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Dragove 

DRAGOVE

Related News

Luka Kali

Luka Poljana

Luka Ist - Kosirača