Luka Foša

Zemljopisna dužina: 15°13'41.1"E
Zemljopisna širina: 44°06'42.2"N

Luka Zadar / Foša u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

Related News

Luka Kali

Luka Poljana

Luka Ist - Kosirača