Luka Iž mali / Knež

Zemljopisna dužina: 15°07'51.8"E
Zemljopisna širina: 44°01'56.3"N

Luka Iž mali / Knež ima operativni dio luke dužine 15 m.

Lučki bazen Iž mali / Knež

Iª MALI KNEª

Related News

Luka Kali

Luka Poljana

Luka Ist - Kosirača