Luka Košljun

Zemljopisna dužina: 15°04'30.1"E
Zemljopisna širina: 44°23'53.2"N

Luka Košljun obuhvaća 30.484 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.260 m2, a površina morskog dijela je 27.224 m2.

Luka Košljun u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Košljun 

KOZINO PRIMORJE

Related News

Luka Kali

Luka Poljana

Luka Ist - Kosirača