Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 15°07'04.6"E
Zemljopisna širina: 44°15'56.9"N

Luka Privlaka obuhvaća 96.405 m2 od čega je površina kopnenog dijela 7.935 m2, a površina morskog dijela je 88.470 m2.

Luka Privlaka ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 86 m.

Luka Privlaka ima nautički dio luke dužine 30 m.   

Ostali dio luke Privlaka namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Privlaka 

PRIVLAKA

Lučki bazen Mletak 

PRIVLAKA LB MLETAK

Lučki bazen Bilotinjak 

PRIVLAKA LB BILOTINJAK

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati