Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 15°32'14.2"E
Zemljopisna širina: 44°14'58.6"N

Luka Rovanjska obuhvaća 23.285 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.626 m2, a površina morskog dijela je 21.659 m2.

Luka Rovanjska u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Luka Rovanjska / lučki bazen Modrič

Zemljopisna dužina: 15°32'14.7"E

Zemljopisna širina: 44°15'38.6"N

Luka Rovanjska / lučki bazen Modrič obuhvaća 2.995 m2 od čega je površina kopnenog dijela 395 m2, a površina morskog dijela je 2.600 m2.

Luka Rovanjska / lučki bazen Modrič u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Rovanjska 

ROVANJSKA

Lučki Bazen Modrič 

 ROVANJSKA BAZEN MODRI¼

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati