Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 15°18'29.5"E
Zemljopisna širina: 44°02'50.8"N

Luka Sukošan obuhvaća 46.867 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.819 m2, a površina morskog dijela je 43.048 m2.

Luka Sukošan ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 25 m.

Luka Sukošan ima nautički dio luke koji se sastoji od 7 dijelova sa unutarnje i vanjske strane gata sveukupne dužine 115 m.

Ostali dio luke Sukošan namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Sukošan 

SUKOµAN

Lučki bazen Donje more

SUKOµAN LB DONJE MORE

Lučki bazen Punta 

 SUKOµAN LB PUNTA

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati