Završeni radovi na sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula i drvenog mula u luci Privlaka

Završeni radovi na sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula i drvenog mula u luci Privlaka

Sredinom listopada 2022. godine završeni su radovi na sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula i drvenog mula u luci otvorenoj za javni promet Privlaka.

Radovi na  sanaciji glavnog mula, duljine 85 m i širine 10,5 m, obuhvaćali su čišćenje i uklanjanje nesolidnih dijelova postojećih plombi, podbetoniranje podmorskog zida te izvedbu nove AB obloge. Nadmorski dio zidova se od početnih 6, odnosno 10 m duljine od korijena, zatvorio izvedbom proširenja od armiranog betona. Uklonile su se nesolidne preklopnice te zamijenile novima, a ostatak je presložen.

Vrijednost izvedenih radova glavnog mula iznosi 3.619.272,50 kn sa uključenim PDV-om., a radove je izvela tvrtka P.G.P. d.o.o. iz Zagreba.  Nadzor nad izvedenim radovima izvršio je ovlašteni inženjer građevinarstva Željko Čirjak. 

Projekt sanacije glavnog mula je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske u iznosu od 1.000.000,00 kn, Općine Privlaka  u iznosu od 1.000.000,00 kn, a ostatak potrebnih sredstava osigurala je Zadarska županija i Županijska lučka uprava Zadar.

ŽLUZ također je sanirala i drveni  mul koji se nalazi u luci privlaka Vrijednost sanacije drvenog mula iznosila je 319.062,50 kn sa PDV-om, a radove je izveo Obrt Metalobrada iz Zadra. Sanaciju drvenog mula u cijelosti je financirala Županijska lučka uprava Zadar.

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIddad8f3be85

Sanaciji obalnih zidova u luci Pag Golija - predio Prosika

Sanaciji obalnih zidova u luci Pag Golija - predio Prosika

Županijska lučka uprava Zadar i Grad Pag pokrenuli su radove na sanaciji obalnog zida u luci Pag na predjelu od starog Mosta prema plaži Prosika. Projekt je ujedno i nastavak prethodnog projekta uređenja obalnih zidova u lučici Katina, odnosno obalnog područja stare jezgre Grada Paga.

U dogovoru s ovlaštenim predstavnicima Grada Paga definirano je da se sanacija-rekonstrukcija obale izvrši na način da se projektno rješenje prilagodi postojećoj liniji obale u najvećoj mogućoj mjeri, a da dubina ispred novog zida bude slična kao prije, odnosno usklađena s kategorijom plovila za privez prema UPU Golija.

Obalni zid će se u cijelosti obnoviti, a uz njega će se uredit šetnica popločana kamenom čime će se osuvremeniti dotrajali urbani prostor, kao i poboljšati sigurnost u samoj luci.

Ukupna dužina zahvata sanacije obalnog zida je 227 m, od čega je prvih 111 m u nadležnosti Županijske lučke uprave Zadar, a drugi dio do plaže Prosika u dužini od 116 m pod nadležnošću Grada Paga.  Zahvat je obuhvatio i sanaciju privezišta u dužini od 67 m, čime će se omogućiti privez plovilima dužine 12 – 15 m.

Ovaj projekat sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zadarska županija, ŽLU Zadar i Grad Pag, a predviđeni rok izvođenja radova je 5 mjeseci.

Izvođač radova: Akropolis d.o.o. Split

Ugovorena vrijednost radova: 3.153.228,90 kuna + PDV

Projektant: PGN Split d.o.o., izrađivač Remi Vuković

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIddc5625ac24

Postavljena solarna rasvjeta u luci Silba Žalić

Postavljena solarna rasvjeta u luci Silba Žalić

 U luci Silba Žalić na operativnoj obali  postavljena je solarna rasvjeta u vidu uštede energije te izbjegavanja opterećenja elektro-energetske mreže.

Također održavanje ovog tipa  rasvjete zahtjeva minimalne potrebe za ljudskim resursima, a sama rasvjeta ne utječe na devastaciju okoliša.

 Poduzeće Šare d.o.o. obavilo je dobavu, prijevoz, postavljanje i montažu ukupno 4 stupa sa solarnim svjetiljkama.

 

POZIV NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

POZIV NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13), Županijska lučka uprava Zadar  objavljuje  14.11.2022.godine javni:

 

P O Z I V NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Zadarske županije

 • Silba- Mul
 • Privlaka:
  • lučki bazen Mletak
  • lučki bazen Bilotinjak
  • uvala Loznica- lučki bazen 2 (Mostina)
  • uvala Loznica- lučki bazen 3 (Livadice)

da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranici Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Dokaz o vlasništvu plovila

- Presliku važeće osobne iskaznice

- Izvadak iz sudskog registra (ukoliko se radi o pravnoj osobi)

- Kontakt broj telefona

- navesti luku za koju se predaje zahtjev

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke vodit će se briga o dužini i namjeni plovila, te će se ista plovila prema tim kriterijima i grupirati

Nepotpuni zahtjev kao i oni dostavljeni van propisanog roka neće se uzimati u obzir.

Adresa za predaju zahtjeva:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR, Franka Lisice 77, 23000 ZADAR

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar www.cpa-zadar.hr

KLASA: 003-05/22-01/44

URBROJ: 2198-01-87-22-2

Sanacija luke lokalnog značaja Nin

Sanacija luke lokalnog značaja Nin

Sredinom rujna počela je sanacija 12 mulova u luci Nin na kojima su se realizirala razna oštećenja zbog neadekvatnog načina prvotne gradnje i vremenskih utjecaja, posebno uslijed velike poplave iz 2017. godine. 

Obalni zidovi trebaju sanaciju u dijelu podlokavanja temeljnog dijela zida, u dnu, izlokavanja lica, pukotina koje su se proširile ispiranjem od djelovanja mora i mjestimičnih kaverni. Dijelovi mulova su urušeni i nalaze se pod morem, dok su završne ploče  na dijelovima ispucale i utonule. 

Novo projektno rješenje obuhvaća sanaciju koja će se izvesti u dvije faze. Prva faza obuhvaća uklanjanje korjena mula kako bi se izveo propust,  temeljenje i  novi armirano betonski zidovi. Kako se temeljenje vrši na muljevitom dnu, na dno iskopa potrebno je postaviti geotekstil na koji dolazi novi sloj pjeska i šljunka kako bi se spriječilo ispiranje pijeska ispod zida. U drugoj fazi postavlja se završna hodna ploča, konzolno preko obalnog zida, u debljini od 30 cm te se strojno štoka. Završno betoniranje izvest će se dekorativnim betonom debljine 16 cm.

Sanacijom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, gabariti i položaj obalnog zida nakon sanacije se mijenjaju u dozvoljenim granicama, pa se ovi radovi smatraju zahvatom za koji ne treba građevinska dozvola. 

Izvođač : Contractor d.o.o. Split

Stručni nadzor: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak, Raštanska 3, 23000
Zadar, Željko Čirjak, dipl. ing. građ.,
Ugovorena vrijednost radova: 1.904.610,40 kn bez PDV-a
Predviđeni rok izvođenja radova: 6 mjeseci

Projekt je sufinanciran sredstvima Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIdfba50841bb

Obavijest o privremenom otvaranju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - Sali

Obavijest o privremenom otvaranju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - Sali

Dana 31.05. 2022.godine privremeno se otvara luka Sali tijekom izvođenja radova na „1. Fazi projekta „Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku“.

Ispostava lučke kapetanije u Salima, na zahtjev Županijske lučke uprave Zadar, a temeljem članka 56 Pomorskog zakonika (NN br. 181/04, 76/07, 146/0,61/11,56/13 i 17/19) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21) donosi:

RJEŠENJE

I. O privremenom otvaranju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - Sali, tijekom izvođenja radova "1. Faze" na dogradnji luke.

II. Odluka iz točke 1. na snazi je do početka izvođenja "2. Faze" radova, a stupa na snagu danom donošenja, odnosno 31. svibnja 2022. godine.

Zahtjevu za privremenim otvaranjem luke prethodilo je rješenje o ispunjenju uvjeta sigurnosti plovidbe tijekom izvođenja radova, izdano od strane Lučke kapetanije Zadar. 

 UVJETI PLOVIDBE: 

1. Tijekom izvođenja radova dopuštena je plovidba brodica i jahti plovnim putom koji se proteže između plutača lateralnog sustava odnosno istočno i južno od posebnih oznaka - žutih plutača.

2. Tijekom izvođenja radova dopuštena je plovidba brodica i jahti dužine do 12,00 metara, do 4,00 metara širine i gaza do 2,5 metara.  Brodice i jahte između 8,00 i 12,00 metara prilikom uplovljavanja trebaju voditi posebnu pažnju na vremenske uvjete i manevarske posebnosti plovila. Pridržavanje pravila plovidbe i ograničenja dubine prilikom uplovljavanja i isplovljavanja te za vrijeme plovidbe u označenom plovnom putu i slobodnom kretanju u luci u odgovornosti je voditelja/zapovjednika broda.

3. Uplovljavanje i isplovljenje je dopušteno samo tijekom danjeg svijetla, korištenjem plovnog puta označenog lateralnim oznakama i posebnim oznakama.

4. Tijekom izvođenja radova na dogradnji luke Sali u području luke odnosno na prilaznim plovnim putovima dopuštena je plovidba najvećom brzinom od 3,00 čvora.

5. Prednost pri plovidbi imaju brodice, jahte koje isplovljavaju iz luke.

6. Iznimno, u slučaju opasnosti po zdravlje i život ljudi, dopušteno je uplovljavanje brodicama i jahtama i tijekom noći uz posebnu pažnju.

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProId09b0ea0dff

POZIV NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

POZIV NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13), Županijska lučka uprava Zadar  objavljuje  10.10.2022.godine javni:

 

P O Z I V NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Zadarske županije

 • Doleška Draga,
 • Starigrad,
 • Ljubačka vala- lučki bazen Ljubački stanovi,
 • Tribanj Krušćica uvala Lubardić,
 • Ugljan Kobiljak, lučki bazen Ugljan/Kobiljak i lučki bazen Lučica,
 • Ugljan Batalaža, lučki bazen Sjever i lučki bazen Sušica,
 • Muline, lučki bazen Skrača- lučki bazen Guduće,
 • Lukoran, lučki bazen Mali Lukoran

da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranici Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Dokaz o vlasništvu plovila

- Presliku važeće osobne iskaznice

- Izvadak iz sudskog registra (ukoliko se radi o pravnoj osobi)

- Kontakt broj telefona

- navesti luku za koju se predaje zahtjev

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke vodit će se briga o dužini i namjeni plovila, te će se ista plovila prema tim kriterijima i grupirati

Nepotpuni zahtjev kao i oni dostavljeni van propisanog roka neće se uzimati u obzir.

Adresa za predaju zahtjeva:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR, Franka Lisice 77, 23000 ZADAR

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar www.cpa-zadar.hr

KLASA: 003-05/22-01/44

URBROJ: 2198-01-87-22-1

Sanacija luke Plemići u Rtini, Općina Ražanac

Sanacija luke Plemići u Rtini, Općina Ražanac

Projekt sanacije lučice Plemići u mjestu Rtina jedan je od četiri projekta sanacije započetih sredinom rujna 2022. godine.

Sanacija je bila neophodna zbog umanjene stabilnosti i nosivosti cijele konstrukcije što je ugrožavalo sigurnost privezanih brodica. Najveća oštećenja pretrpio je lukobran osobito istočni dio lučice čije je stanje postalo toliko nepovoljno da je more slobodno prolazilo kroz šupljne. Podlokavanje obalnog zida je najizraženije u najisturenijem dijelu zida, koje je ujedno i bilo najizloženije utjecajima valova i struje. Glava lukobrana je u potpunosti srušena do razine mora, dok je prema korijenu stanje bilo nešto bolje. Njeno urušavanje dovelo je do stvaranja pukotina na betonskoj šetnici. Na zapadnom dijelu lukobrana, koji je u vidno boljem stanju nego istočni vidljiv je nedostatak kamenih blokova u primarnom sloju školjere.

Sanacija će najvećim dijelom obuhvatiti istočni, zapadni i južni dio lučice koji su lošijem stanju, dok na sjevernom dijelu nije potrebno izvoditi veće građevinske radove.

U istočnom dijelu lučice prvotno će se izvesti čišćenje poroznih dijelova obalnog zida, nakon toga slijedi učvršćivanje temelja postavljanjem armature i ugradnjom betona. Prilikom postavljanja armature potrebno je sidriti gafe za vezivanje brodova u samu armaturu. Nakon toga slijedi postavljanje AB ploča i izrada sekundarnog sloja školjere od kamenih blokova mase 50-500 kg.

Na zapadnom dijelu lučice potrebni su veći radovi na obnovi. Zbog diferencijalnih slijeganja potrebno je u glavi lukobrana na završetku obalnog zida skinuti sve slojeve školjere, deponirati ih na gradilištu i upotrijebiti u kasnijoj fazi radova.

Cijelim ovim planiranim zahvatom sanacije u prvom redu će se osigurati stabilnosti i nosivost konstrukcije te sigurnost privezanih brodova.

Izvođač : Stipčević d.o.o. Zadar

Stručni nadzor: PI konzalting d.o.o., Igor Pukec, dipl. ing. građ.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.364.980,00 kn bez PDV-a, a isti su sufinancirani sredstvima MMPI, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar

Predviđeni rok izvođenja radova: 4 mjeseca

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIdabf7fcd31e

Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture - Sv. Filip i Jakov

Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture - Sv. Filip i Jakov

 

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar je donijelo odluku o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za izgradnju nautičkog i dijela operativnog dijela luke i obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Sv. Filip i Jakov. Obavijest o namjeri davanja koncesije je objavljena putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske dana 31.05.2022. godine.

Svrha koncesije je gospodarsko korištavanje pomorskog dobra luke otvorene za javni promet, luke Sv. Filip i Jakov, radi podizanja kvalitete pružanja usluga na predmetnom području te osiguravanja zadovoljavanja potreba šire zajednice za uslugama.

Područje obuhvata u cijelosti je unutar granica iz dokumenata prostornog uređenja, odnosno Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 6/08, 5/15).

Predmet koncesije u dijelu izgradnje obuhvaća izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture na nautičkom dijelu te izgradnju nove lučke infrastrukture na dijelu operativnog dijela luke, a u dijelu usluga obuhvaća obavljanje lučkih djelatnosti pružanja usluga priveza i odveza jahti i brodica u nautičkom dijelu luke te obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti pružanja usluga upotrebe veza za jahte i brodice te ostalih pratećih djelatnosti u nautičkom turizmu, uz ograničenje i komplementarnost funkciji luke koja je otvorena za javni promet.

Osnovne lučke djelatnosti priveza i odveza te ostale gospodarske djelatnosti pružanja usluga upotrebe veza ostvaruju se na ukupno 127 priveznih mjesta na nautičkom dijelu lučkog područja luke Sv. Filip i Jakov.

Nautički dio luke koji se daje u koncesiju proteže se na ukupno 49.818,00 m2, od čega se 605,00 m2 odnosi na postojeću kopnenu površinu, 6.886 m2 na buduću kopnenu površinu te 42.327 m2 na morski dio.

Dio operativnog dijela luke koji se daje u koncesiju pod obvezom izgradnje i povrata istog po završetku izgradnje i opremanja na upravljanje davatelju koncesiju obuhvaća 957 m2.

Koncesionar se obvezuje izvršiti investicijska ulaganja iznosa minimalno 35.018.168,10 kuna  (bez PDV-a) prema Glavnom građevinskom i geotehničkom projektu luke u:

1.) nautički dio luke otvorene za javni promet u funkciji prihvata jahti i brodica u tranzitu

2.) dio operativnog dijela luke u funkciji obavljanja lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova u javnom linijskom obalnom pomorskom prijevozu ili povremenom obalnom pomorskom prijevozu te ukrcaja i iskrcaja putnika

3.) opremu u nautičkom dijelu luke te dijelu operativnog dijela luke.

Projekt je je izradilo društvo Pomorski projekt d.o.o. Split. Isti je naručen i financiran u cijelosti od Općine Sv. Filip Jakov, dok je Studiju opravdanosti davanja koncesije izradio Pomorski fakultet u Rijeci.

Naknada za koncesiju

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 99.636,00 kuna godišnje.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2% od ukupnog godišnjeg prihoda što ga koncesionar ostvari obavljanjem koncesijske djelatnosti pružanja usluga na koncesijskom prostoru na nautičkom dijelu luke.

Koncesijska naknada plaća se u iznosima i rokovima dospijeća u skladu sa sadržajem ugovora o koncesiji.

Rok na koji se daje koncesija

Ugovor o koncesiji sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 29 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Dostava ponude

Rok za dostavu ponude je najmanje 30 (trideset) dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Početak postupka:

Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProId40ea946af7

Sanacija luke Sv. Filip i Jakov

Sanacija luke Sv. Filip i Jakov

Županijska lučka uprava Zadar započela je 15. rujna radove na sanaciji luke Sv. Filip i Jakov. Predmetna luka građena je u različitim periodima te obnavljana u više navrata što je rezultiralo razlikom u odabiru materijala, često lošije kvalitete i njegovom različitom obradom.

Sanacija je bila neophodna zbog abrazivnog djelovanja mora i diferencijalnog slijeganja što je uzrokovalo pomicanje kamenih blokova iz ležišta i lomljenjem istih. Također oštećena je i školjera kojoj prijeti urušavanje. Dio sjevernoj obalnog zida pretrpio je najviše oštećenja te će se zbog narušene stabilnosti srušiti dio koji se nagnuo i izgraditi novi, a kaverne ostalog dijela ispuniti betonom. Obnovit će se i hodna površina izvođenjem armirano- betonske podloge sa završnim opločenjem od postojećeg kamena, a na mjestima gdje nedostaje kamen vodit će se računa da se isti zamjeni što sličnijim primjerkom novog.  Postojeća školjera će se presložiti i dohraniti kamenim blokovima. 

Ovaj projekat sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ŽLU Zadar i Općina Sv. Filip i Jakov.

 

Izvođač : Stipčević d.o.o. Zadar

Stručni nadzor: Radix ing d.o.o., Andrija Šarić, dipl. ing. građ.

Ugovorena vrijednost radova: 2.627.286,60 kn bez PDV-a

Predviđeni rok izvođenja radova: 6 mjeseci

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIda0bb8dbc75

Završeni radovi na sanaciji obalnog zida u luci Olib vrijednosti preko 650.000kn

Završeni radovi na sanaciji obalnog zida u luci Olib vrijednosti preko 650.000kn

Grad Zadar i Županijska lučka uprava Zadar zajednički su realizirali projekt sanacije obalnog zida u luci Olib, luke otvorene za javni promet od lokalnog značaja i važnog infrastrukturnog resursa otoka Oliba.

Za ovaj projekt, ukupne vrijednosti 656.475,63 kuna s PDV-om, Grad Zadar-UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka se prijavio na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2022. godini Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u partnerstvu s Županijskom lučkom upravom Zadar te su Odlukom o odabiru projekata iz svibnja 2022. godine Gradu Zadru odobrena sredstva za financiranje projekta u iznosu od 256.000,00 kuna, a Grad Zadar je izdvojio i dodatnih 300.000,00 kuna vlastitih sredstava s pozicije nadležnog upravnog odjela za tu namjenu. Županijska lučka uprava Zadar, kao operativni nositelj projekta, financirala je izradu projektne dokumentacije te preuzela obvezu financiranja preostalih 100.475,63 kuna do visine ukupne investicije, čime je zaokružena financijska konstrukcija za realizaciju projekta.

Radovi na sanaciji podrazumijevali su pomorsko-građevinske radove na sanaciji sjevernog i južnog gata luke te školjere, kao i sanaciju obalnog zida u duljini 60 metara, čime je osiguran temeljni zahtjev za mehaničkom otpornošću i stabilnošću te nosivosti konstrukcije i u konačnici sigurno korištenje luke odnosno prihvat i privez brodova. Ovaj, posljednji u nizu zajednički realiziranih projekata Grada Zadra i ŽLU Zadar, završen je krajem srpnja, na zadovoljstvo svih korisnika luke Olib.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIdc324b17008

Završeni radovi na sanaciji gata u luci Draženica

Završeni radovi na sanaciji gata u luci Draženica

ŽLU Zadar izvela je sanaciju dotrajalog drvenog dijela mula u uvali Draženica. Radovi su obuhvatili demontažu i zamjenu potpornih derutnih greda te izmjenu oštećenih drvenih panela. Izvedeni su točno po vanjskoj liniji oštećenja tako da gabariti i položaj mula nakon sanacije ostaju identični. Drveni elementi zaštićeni su premazom boje koji će osigurati njihovu dugotrajnost.

Sanacija je izvedena unutar ugovorenog roka od 30 dana, a cijena radova iznosi 79.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno  98.750,00 kuna s PDV-om. Izvođač istih je METALOBRADA d.o.o. Zadar.

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIde8acff0bcd