Prilagodba pristupačnosti

NOVOSTI

Sanacija glavnog lukobrana i gata u luci Ražanac

Sanacija glavnog lukobrana i gata u luci Ražanac

 

U tijeku su radovi na sanaciji glavnog lukobrana duljine cca 75 m  te gata duljine 30 metara u luci Ražanac. Sanacija je bila neophodna zbog oštećenja na podmorskom zidu u kontaktu s dnom gdje je nastao niz podlokavanja i kaverni, na kamenu nadmorskog dijela, poklopnicama i kamenom opločenju partera, parapetnom kamenom zidu, a i sam trup lukobrana ispuhan je na nekim mjestima tako da more struji kroz njega unatoč školjeri i podmorskim zidovima.

Vrijednost projekta iznosi 963.841,41 eur, a radove na istom izvodi zajednica ponuditelja Stipčević d.o.o. Zadar i Kali gradnja d.o.o. Kali.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIde16f196b1b

Uspješno završen još jedan projekt Grada Zadra i ŽLU Zadar - sanacija postojećeg lukobrana u luci Iž Veli

Uspješno završen još jedan projekt Grada Zadra i ŽLU Zadar - sanacija postojećeg lukobrana u luci Iž Veli

Za potrebe realizacije predmetnog projekta, Grad Zadar-UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka se prijavio na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2023. godini Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u partnerstvu s Županijskom lučkom upravom Zadar te su Odlukom o odabiru projekata odobrena sredstva za financiranje projekta u iznosu od 76.000,00 eura, a Grad Zadar je izdvojio i dodatnih 30.000,00 eura vlastitih sredstava. Županijska lučka uprava Zadar, kao operativni nositelj projekta, financirala je izradu projektne dokumentacije te preuzela obvezu financiranja preostalog iznosa do visine ukupne investicije od 129.368,48 eura, čime je zaokružena financijska konstrukcija za realizaciju projekta.

Sanacija lukobrana bila je neophodna zbog višestrukih oštećenja istog. Naime, betonske ploče su bile popucale, a na mjestima je nastao prekid te mul više nije bio u kontinuitetu. Također kameni nabačaj završio je razasut u moru i ugrožavao plovni put.

Radovi na sanaciji obuhvatili su izvedbu novog zaštitnog kamenometa tj. školjere te betonske staze na strani lukobrana prema luci.

Izvođač radova: OBRT MINI GRADNJA GOLEM, vl. Renato Golem

Stručni nadzor: PI konzalting  d.o.o., Starigrad Paklenica

Izvedbeni projekt: GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o. Zadar

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProId4ccf5c0e9f

Završeni radovi na sanaciji luke Ražanac -uvala Plamići u mjestu Rtina

Završeni radovi na sanaciji luke Ražanac -uvala Plamići u mjestu Rtina

Radovi na sanaciji luke Ražanac - uvala Plamići u mjestu Rtina završeni su krajem travnja 2023. godine.

Sanacija je bila neophodna zbog umanjene stabilnosti i nosivosti cijele konstrukcije što je ugrožavalo sigurnost privezanih brodica. Najveća oštećenja pretrpjela je glava lukobrana, čije je urušavanje dovelo do stvaranja pukotina na betonskoj šetnici. Podlokavanje obalnog zida bilo je najizraženije u najisturenijem dijelu zida koje je ujedno i  najizloženije utjecajima valova i struje.

Projekt je najvećim dijelom obuhvatio istočni, zapadni i južni dio lučice koji su bili u znatno lošijem stanju, dok na sjevernom dijelu nije bilo potrebno izvoditi veće građevinske radove.

U istočnom dijelu lučice prvotno se izvelo čišćenje poroznih dijelova obalnog zid, nakon čega je slijedilo učvršćivanje temelja postavljanjem armature i ugradnjom betona. Prilikom postavljanja armature bilo je potrebno sidriti gafe za vezivanje brodova u samu armaturu te postaviti AB ploče i sekundarni sloj školjere. Na zapadnom dijelu lučice izvedeni su veći radovi na obnovi. Naime, zbog diferencijalnih slijeganja u glavi lukobrana na završetku obalnog zida morali su se skinuti svi slojeve školjere i privremeno ih deponirati na gradilište.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.730.930,81 kn s uključenim PDV-om, a isti je sufinanciran sredstvima MMPI, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar

Izvoditelj radova bila je zadarska tvrtka Stipčević d.o.o., dok je uslugu stručnog nadzora građenja vršila  tvrtka P.I. Konzalting d.o.o. s glavnim nadzornim inženjerom Igorom Pukecom na čelu.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIdabf7fcd31e

Izvođenje radova na sanaciji obalnog pojasa luke Bibinje – uvala Jaz

Izvođenje radova na sanaciji obalnog pojasa luke Bibinje – uvala Jaz

Županijska lučka uprava Zadar trenutno provodi radove na sanaciju dijela obalnog pojasa luke Bibinje-uvala Jaz. Područje zahvata je obalni prostor koji obuhvaća dio glavnog i sekundarnog lukobrana te dio jugozapadnog zida obale uz glavni lukobran.

Sanacija je bila neophodna zbog podlokavanja po čitavoj dužini podmorskog dijela glavnog lukobrana, dok su na sekundarnom lukobranu zabilježena značajna oštećenja u samom korijenu gdje se ujedno odvija i kolni promet. Također potrebno je nadohraniti obrambeni kamenomet, koji je uslijed djelovanja valova izgubio znatan sloj kamene mase.

Radove izvodi tvrtka Minigradnja d.o.o. Vodice, dok vrijednost istih iznosi 470.478,87 eura.

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIdc84cb7d432

Saniran obalni zid Prosika - luka Pag predio Golija

Saniran obalni zid Prosika - luka Pag predio Golija

Županijska lučka uprava Zadar je završila još jedan projekt investiranja u lučku infrastrukturu kojim je saniran obalni zid Prosika - luka Pag predio Golija.

Radove sanacije izvelo je društvo Akropolis d.o.o iz Splita.

Vrijednost izvedenih radova je 589.814,75 EUR-a s uključenim PDV-om. Sredstva za iste je osiguralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zadarska županija, Grad Pag te naručitelj Županijska lučka uprava Zadar.

Radovi su izvedeni sukladno projektu izrađenom od tvrtke P.G.N. iz Splita, s glavnim projektantom Remijem Vukovićem, dipl. ing. građ.

Projekt je obuhvatio sanaciju obalnog zida u postojećim gabaritima od Mosta prema plaži Prosika u luci Pag u dužini od 227 m od čega je prvih 111 m pod nadležnošću Županijske lučke uprave Zadar, a drugi dio do plaže Prosika u dužini od 116 m pod nadležnošću Grada Paga.

U području zahvata stari obalni zid postao je nefunkcionalan s obzirom na destabilizaciju kamenih blokova uslijed djelovanja valova te uslijed dugotrajnog prometnog opterećenja teških vozila.  

Sanacija obale izvedena je na način da se prilagodila postojećoj liniji obale u najvećoj mogućoj mjeri, a dubina ispred novog zida je slična kao prije odnosno usklađena sa kategorijom plovila za privez prema UPU Golija. 

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIda45d820227

Dovršen je projekt "Uređenje obalnog pojasa u luci Sukošan"

Sredinom veljače 2023. godine završen je projekt rekonstrukcije obalnog pojasa duljine 515 m u luci Sukošan. Isti je realiziran sredstvima resornog ministarstva, Županijske lučke uprave Zadar, Zadarske županije i Općine Sukošan.

Glavni projekt obuhvatio je obalnu konstrukciju s komunalnim vezovima, prometne i javne površine, javnu rasvjetu i DTK te hortikulturno uređenje obalne šetnice koju će provesti Općina Sukošan. Sastavni dio predmetnog projekta je i građevinski projekt produbljenja lučkog akvatorija za 1,5 metara, a u svrhu osiguranja potrebne dubine za korištenje komunalnih vezova.

Obalna konstrukcija odnosi se na  sanaciju obalnog zida duljine 432 metra,  rekonstrukciju završne površine postojećih gatova, uklanjanje  mula 1 i izvedba novog mula 2 u duljini od 12,00 m. Postojeći mul  zadržao je prijašnje gabarite  te se uklopio u novoprojektirano stanje izvedbom betonske rampe.  Rekonstrukcijom obalnog pojasa dobilo se 100 komunalnih vezova za korisnike.

U obuhvatu površine namijenjene kretanju pješaka uređena je obalna šetnica, nogostup uz kolnik nerazvrstane prometnice, kao i pristupi s obalne šetnice na nerazvrstanu prometnicu. Cijelom dužinom šetnice postavljeni su betonski opločnici.

Uređenjem površine za parkiranje dobilo se 111 parkirnih mjesta, od čega 9 za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Zone javne zelene površine će se prostirat u dužni cijelog zahvata, oplemenjujući prostor te će imati funkciju zaštitne barijere između obalnog pojasa i prometnice u zaleđu. Također postavljena je Javna rasvjeta i EKI-kabelska kanalizacija, kao i dio postojeće  NN mreže čija instalacija je smještena unutar zelenih i prometnih površina te parkirališta.

U odnosu na prijašnje stanje izvedbom planiranog zahvata znatno  se povećala funkcionalnost i vizualni izgled s konturama obalnog i priobalnog prostora, što pogoduje razvoju turizma, a samim time i gospodarskom jačanju samog naselja.  

  • Izvoditelj radova je splitska tvrtka Akropolis d.o.o., dok uslugu stručnog nadzora građenja vrši tvrtka P.I. Konzalting d.o.o., Starigrad Paklenica.
  • Vrijednost radova iznosi 9.834.073.476,82 kn s PDV-om.
    View the embedded image gallery online at:
    https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProId6321864f94
Radovi na sanacija lukobrana u luci Biograd na Moru

Radovi na sanacija lukobrana u luci Biograd na Moru

Radovi na sanaciji lukobranskog objekta luke Biograd n/M započeli su krajem rujna 2023. godine, a rok za završetak istih je 12 mjeseci. Predmetni lukobran je tlocrtnog oblika slova ''L'',  duljine cca. 113 m.

Zatečeno stanje ukazivalo je na narušenu stabilnost i nosivost cijelog objekta sa značajnim oštećenjima u podmorskom i nadmorskom dijelu.

Sanacija se odnosi na demontiranje izvornih kamenih elemenata lukobrana te njihovu ponovnu ugradnju nakon čišćenja i uklanjanja nedostataka, temeljne iskopa, kao i izgradnju novih podmorskih i nadmorskih obalnih zidova, dok će se školjera dohraniti za debljinu potrebnog obrambenog kamena.

Realizacijom projekta postići će mehanička otpornost i stabilnost lukobrana, a zajedno s parapetnim zidom i zaštita luke od valovanja.

Radove vrijedne 1.006.301,50 eura s uračunatim PDV-om izvodi tvrtka Kali gradnja d.o.o., a isti su sufinancirani sredstvima MMPI, Grada Biograda n/M i ŽLU Zadar. Stručni nadzor vrši tvrtka P.I. Konzalting s glavnim  nadzornim inženjerom Igorom Pukecom na čelu, dok konzervatorski nadzor vrši Konzervatorski odjel u Zadru.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProId5781e72692

Završena sanacija luke Sv. Filip i Jakov

Završena sanacija luke Sv. Filip i Jakov

Krajem svibnja 2023.g. završeni su radovi na sanaciji luke Sv. Filip i Jakov. Isti su izvedeni uz nadzor Konzervatorskog odjela u Zadru.

Sanacija je bila neophodna zbog abrazivnog djelovanja mora i diferencijalnog slijeganja, koje je uzrokovalo pomicanje kamenih blokova iz ležišta i lomljenje istih. 

Radovi su započeli sanacijom podmorskog dijela zida gdje je bilo potrebno napraviti ispunu betonom  zbog oštećenja kroz koje je  prodiralo more. Na sjevernom dijelu luke, odnosno gatu, koji je pretrpio najveća oštećenja, izvedena je zaštitna plomba oko cijelog gata. Ispucali i zdrobljeni kameni blokovi, kamene ploče i neadekvatni betonski blokovi zamijenjeni su  novim kamenim blokovima i pločama. Prilikom zamjene kamenih elemenata vodilo se računa o boji, teksturi i završnoj obradi istih.  Dio obalnog zida, koji je bio translatiran prema moru,  uklonjen je u potpunosti te su izvedeni novi temelji i obalni zid. Na dijelu koji je bio u boljem stanju, odnosno nije srušen, ispucali kamen je zamijenjen novim iste kakvoće i vizure.

Velika oštećenja pretrpjela je i postojeća školjera, koja je presložena i dohranjena kamenim blokovima.

U sklopu sanacije obnovljena je i hodna površina izvođenjem armirano- betonske podloge sa završnim opločenjem od postojećeg kamena.

Projekt sanacije predmetne luke realiziran je zajedničkim sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ŽLU Zadar, Zadarske županije i lokalne samouprave.  Vrijednost izvedenih radova iznosi 471.735,75 eura s PDV-om.

Izvođač radova: Stipčević d.o.o., Zadar

Stručni nadzor: Radix ing d.o.o., Zadar, Andrija Šarić, dipl.ing.građ.

Projektant: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak, projektant Željko Čirjak, dipl.ing.građ.

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIde3bc3ed659

Završeni radovi na uređenja obalnog pojasa u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Pakoštane - uvala Dugovača

Završen je projekt uređenja obalnog pojasa u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Pakoštane - uvala Dugovača. Riječ je o investiciji vrijednoj preko 20 milijuna kuna, sufinanciranoj od strane Županijske lučke uprave Zadar, Zadarske županije, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Općine Pakoštane.

Projektom je obuhvaćeno uređenje i rekonstrukcija obalne crte te izgradnja dužobalne šetnice.

Dio luke namijenjen za obavljanje linijskog pomorskog prometa (operativni dio luke) nalazi se na sjevernom dijelu uvale. Na spomenutoj poziciji realizirana je privezna obala u smjeru sjeverozapad – jugoistok, duljine 38,00 m. Također izgrađen je i privezni gat za obostrano pristajanje plovila, duljine 45,00 m. Nova obala omogućava prihvat plovila u javnom putničkom prometu, plovila opskrbe te većih izletničkih plovila.

U sklopu projekta na istočnom dijelu uvale koji se nastavlja na dio luke za obavljanje javnog pomorskog prometa (operativni dio luke), izgrađen je komunalni dio luke. Strukturu komunalnih vezova čini 47 vezova za brodice dužine do 8 m te njih 29 za brodice dužine do 9,5 m, odnosno sveukupno 76 komunalnih vezova.

Ukupna duljina novoizgrađene rive iznosi cca 280 m. Širina hodnog dijela (obalne šetnice) iznosi 3 m, a s istočne strane planiran je i kontinuirani zeleni pojas širine 2 m.

Izvoditelj radova bila je zagrebačka tvrtka PGP d.o.o., uslugu stručnog nadzora građenja vršila je tvrtka STOPOSTOPRIRODNO d.o.o. s glavnim nadzornim inženjerom Igorom Pukecom, dok je voditelj projekta građenja bio Nikša Marković ispred tvrtke IN-STRIA d.o.o. Zagreb.

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIda39d76d6b6

Završena je sanacija gatova i rekonstrukcija obalnog pojasa u luci Biograd- lučki bazen Jaz

Završena je sanacija gatova i rekonstrukcija obalnog pojasa u luci Biograd- lučki bazen Jaz

U prosincu 2023. godine Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt sanacije i rekonstrukcije obalnog pojasa u luci Biograd- lučki bazen Jaz. Isti je izveden sukladno glavnom građevinskom projektu izrađenom od strane tvrtke Obala d.o.o. Split.

Novi obalni zid  izveden je na mjestu postojeće neuređene obale u dužini od 75 m, dok su tri gata rekonstruirana na način da je u njihovu korijenu zamijenjena dotrajala rasponska konstrukcija na kojoj su prethodno zabilježena znatna oštećenja.

Sama namjena luke nakon sanacije ostaje ista, odnosno javna namjena u funkciji priveza brodica.

Ukupna vrijednost radova izvedenih od strane tvrtke Akropolis d.o.o. Split je  752.423,75 EUR s uključenim PDV-om.

Uslugu stručnog nadzora vršila je tvrtka AST d.o.o. Split s glavnim nadzornim inženjerom Andrijom Andrijanićem na čelu.

 

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIdc4e00b1403

Završeni radovi na sanaciji luke otvorene za javni promet Nin

Završeni radovi na sanaciji luke otvorene za javni promet Nin

Sanacija mulova u luci Nin je projekt u koji je ŽLU Zadar, zajedno sa Zadarskom županijom, uložila preko 318.500,00 eura. Predmetno ulaganje odnosi se na sanaciju oštećenja uzrokovanih neadekvatnim načinom prvotne gradnje te vremenskih utjecaja, naročito uslijed velike poplave iz 2017. godine.  Postupak sanacije započeo je u rujnu 2022. godine te su mulovi u potpunosti obnovljeni krajem lipnja 2023.g.  Radove je izvelo društvo Constructor d.o.o. iz Splita s glavnim nadzornim inženjerom Željkom Čirjakom na čelu.

Izvedenom sanacijom riješen je problem temeljenja mulova te nadtemeljne konstrukcije istih. Postavljena je hodna ploča ukrašena dekorativnim betonom debljine 16 cm, koja je povezala zonu obuhvata s prethodnim projektom uređenja dijela obale Petra Krešimira IV., izvedenim od strane ŽLU Zadar u 2021.godini.

Ovim zahvatom je dodatno povećan broj komunalnih vezova u luci.

View the embedded image gallery online at:
https://cpa-zadar.hr/novosti#sigProIda750e47973

Poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog veza Pakoštane uvala Dugovača

Poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog veza Pakoštane uvala Dugovača

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13), Županijska lučka uprava Zadar  objavljuje  20.02.2023. godine javni:

 

P O Z I V NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Zadarske županije

  • PAKOŠTANE UVALA DUGOVAČA

da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranici Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Dokaz o vlasništvu plovila

- Presliku važeće osobne iskaznice

- Izvadak iz sudskog registra (ukoliko se radi o pravnoj osobi)

- Kontakt broj telefona

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke vodit će se briga o dužini i namjeni plovila, te će se ista plovila prema tim kriterijima i grupirati

Nepotpuni zahtjev kao i oni dostavljeni van propisanog roka neće se uzimati u obzir.

Adresa za predaju zahtjeva:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR, Franka Lisice 77, 23000 ZADAR

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar www.cpa-zadar.hr

KLASA: 003-05/23-01/44

URBROJ: 2198-01-87/5-23-1

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati