Prilagodba pristupačnosti

Sanacija luke Sv. Filip i Jakov

Županijska lučka uprava Zadar započela je 15. rujna radove na sanaciji luke Sv. Filip i Jakov. Predmetna luka građena je u različitim periodima te obnavljana u više navrata što je rezultiralo razlikom u odabiru materijala, često lošije kvalitete i njegovom različitom obradom.

Sanacija je bila neophodna zbog abrazivnog djelovanja mora i diferencijalnog slijeganja što je uzrokovalo pomicanje kamenih blokova iz ležišta i lomljenjem istih. Također oštećena je i školjera kojoj prijeti urušavanje. Dio sjevernoj obalnog zida pretrpio je najviše oštećenja te će se zbog narušene stabilnosti srušiti dio koji se nagnuo i izgraditi novi, a kaverne ostalog dijela ispuniti betonom. Obnovit će se i hodna površina izvođenjem armirano- betonske podloge sa završnim opločenjem od postojećeg kamena, a na mjestima gdje nedostaje kamen vodit će se računa da se isti zamjeni što sličnijim primjerkom novog.  Postojeća školjera će se presložiti i dohraniti kamenim blokovima. 

Ovaj projekat sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ŽLU Zadar i Općina Sv. Filip i Jakov.

 

Izvođač : Stipčević d.o.o. Zadar

Stručni nadzor: Radix ing d.o.o., Andrija Šarić, dipl. ing. građ.

Ugovorena vrijednost radova: 2.627.286,60 kn bez PDV-a

Predviđeni rok izvođenja radova: 6 mjeseci

 

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati