Prilagodba pristupačnosti

Uklanjanje naplavnog sloja materjala u akvatoriju Ninske luke

Županijska lučka uprava Zadar u suradnji sa Gradom Ninom provodi projekt uklanjanja naplavnog sloja materijala u akvatoriju Ninske uvale. Izvoditelj predmetnih radova je tvrtka KALI GRADNJA D.O.O.. Produbljenjem akvatorija navedene luke povećati će se sigurnost korištenja plovila u luci.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati