ZAVRŠENI RADOVI NA SANACIJI LUKOBRANA I MOLA U LUCI VINJERAC

ZAVRŠENI RADOVI NA SANACIJI LUKOBRANA I MOLA U LUCI VINJERAC

U prvom tjednu studenog izvršena je primopredaja radova na sanaciji lukobrana i mola u luci otvorenoj za javni promet Vinjerac, Zadarska županija. Radovi su počeli u svibnju 2020. godine, a izvođač je bila renomirana tvrtka za izvođenje pomorsko građevinskih radova Akropolis d.o.o. iz Splita. Radovi su izvedeni sukladno glavnom projektu sanacije izrađenom od strane Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak, dipl. ing. građ., koji je ujedno vršio i uslugu stručnog nadzora. S obzirom da je predmetna luka kulturno dobro radovi su izvedeni sukladno konzervatorskim uvjetima.

Gat, odnosno lukobran koji su bili predmetom sanacije su u funkciji prihvata i priveza brodica i brodova, istezališta te zaštite luke. Zatečeno stanje mula i lukobrana ukazivalo je na narušenu stabilnost i nosivost iz razloga što su se s vremenom realizirala razna oštećenja. Realizacijom sanacije lukobrana postigla se cjelovita funkcija zaštite lukobrana, a zajedno s parapetnim zidom i zaštita luke od valova.

Cijeli zahvat sanacije osigurao je stabilnost i nosivost konstrukcije, a samim time i sigurnije korištenje vezova i prometa unutar luke. Projekt je financiran od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar. Vrijednost izvedenih radova iznosi 3.491.473,63 kn s PDV-om, a radovi su izvršeni u ugovorenom roku.

IZVLAČENJE PODRTINE BRODA U LUCI MRLJANE

IZVLAČENJE PODRTINE BRODA U LUCI MRLJANE

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Mrljane na otoku Pašmanu izvedena je akcija izvlačenja olupine broda koji se nalazi u uvali predmetne luke te time otežavala korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa u luci. Naručitelj navednih radova jest Županijska lučka uprava Zadar, a radove je izveo Foto Video G, Olupina se nalazila na kompliciranom mjestu tj. plovilo je sjedilo na muljevitom dnu, pa je dizanje bilo prilično zahtjevno s obzirom na karakteristike olupine: 15,35 metara dužine preko svega.  Ovim projektom se je plovno područje unutar luke može nastaviti odvijati sigurno za sve korisnike te se dobilo oko 15 komunalnih vezova koji se nisu mogli koristiti zbog predmetne olupine plovila.

IZVUČENA OLUPINA BRODA U LUCI KALI-BATALAŽA, OTOK UGLJAN

IZVUČENA OLUPINA BRODA U LUCI KALI-BATALAŽA, OTOK UGLJAN

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Kali- Batalaža na otoku Ugljan izvedena je akcija izvlačenja olupine broda koji se nalazi u uvali predmetne luke te time otežavao korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa u luci. Naručitelj navednih radova jest Županijska lučka uprava Zadar, a radove je izveo ZOE Projekt d.o.o.Olupina se nalazila na kompliciranom mjestu, na pola dužine mola na kojeg ne mogu pristupiti vozila a kamoli dizalica. Težina broda je bila 56 tona, i godinama je sjedio na muljevitom dnu, pa je dizanje bilo prilično zahtjevno. Cijeli proces je tekao kroz faze, prvo je brod olakšan rezanjem dijelova nadgrađa, zatim je olakšan padobranima (baloni punjeni zrakom) i dotegljen uz obalu, kako bi mu mogla prići dizalica. Nakon toga izvađeni su dijelovi poput ostataka kabine, vitla, poklopca motora, hidraulike slično. Tek tada je bilo moguće početi dizati. Na kraju se ispostavilo da je težina izvađenog materijala bila 60 tona. Materijal je razvrstan na drvo i metale te zbrinut preko tvrtke CIOS, te će biti recikliran. Radovi su upotpunosti financirani od naručitelja radova, ovim projektom se je plovno područje unutar luke može nastaviti odvijati sigurno za sve korisnike.

Postavljena zaštitna ograda na šetnici u lučici Mandre

Postavljena zaštitna ograda na šetnici u lučici Mandre

Županijska lučka uprava Zadar, na inicijativu Općine Kolan, postavila je početkom studenog 2020. godine zaštitnu metalnu ogradu u lučici Mandre, Općina Kolan.

Metalna ograda dužine 80 m s pocinčanim vertikalnim prečkama doprinijet će većoj sigurnosti šetača i biciklista.

Radove je izvela tvrtka Metalobrada Perković, a sufinancirani su od strane Općine Kolan.

EKO AKCIJA ČIŠĆENJA PODMORJA LUKA FOŠA-ZADAR

EKO AKCIJA ČIŠĆENJA PODMORJA LUKA FOŠA-ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar prepoznaje održivi razvoj kao osnovnu vrijednost   budućeg poslovnog upravljanja.

Kako bi se postigla visoka kvaliteta i krajnja učinkovitost održivog razvoja, redovno se provode ekološke edukacije djelatnika.

ŽLU Zadar, svake godine sudjeluje u organizaciji eko akcija u svrhu čišćenja podmorja. U subotu 25. srpnja 2020. zajedno s Ronilačkim klubom Sv- Roko iz Bibinja i Argonaut iz Murtera, organizira eko akcija čišćenja podmorja u luci Foša u Zadru.

U sklopu navedene eko akcije izvađeno je oko jedne tone otpada. Ovom akcijom još jednom se pokazalo kako je potrebno podignuti svijest o očuvanju okoliša te zaštiti morskih resursa.

Postavljanje lučkog svjetla u luci Ošljak

Postavljanje lučkog svjetla u luci Ošljak

U luci otvorenoj za javni promet Ošljak postavljeno je lučko svjetlno, na južni rub pristana. Radovi su uključivali izradu čelične konstrukcije tipskog lučkog svjetla i njegovu ugradnju na armirano betonski temelj na južnoj strani pristrana.

Izvedeni su od strane  tvrtke Plovput d.o.o., a vrijednost istih iznosi 39.000 kn s PDV-om.  Županijska lučka uprava Zadar ovim ulaganjem povećala je sigurnost u luci.

 Dovršeni radovi na sanaciji luke Mrljane na otoku Pašmanu

Dovršeni radovi na sanaciji luke Mrljane na otoku Pašmanu

Krajem srpnja 2020. izvedeni su radovi na sanaciji obale i lukobrana u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Mrljane na otoku Pašmanu. Radove je izvela tvrtka PGP d.o.o. iz Zagreba, a vrijednost izvedenih radova iznosi 3.703.571,76 kuna bez PDV-a, odnosno 4.629.464,70 kuna sa uključenim PDV-om. Radovi sanacije obale i lukobrana izvedeni su po projektu izrađenom od tvrtke Kozina projekti d.o.o. iz Trilja, glavnog projektanta Boška Kozine, dipl. ing. građ. Zatečeno stanje obalnih zidova koji su dijelom bili izvedeni od betona, a dijelom od suhozida, zahtijevalo je  temeljitu sanaciju na način da se izvede zamjenski obalni zid koji će imati zadovoljavajuću mehaničku otpornost i stabilnost. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provela je tvrtka Sto posto prirodno d.o.o. iz Zagreba.

 

U istoj luci, izvedeni su i radovi na sanaciji zaštitnog kamenometa koji nisu bili uključeni u prethodno navedeni projekt u iznosu od 478.939,25 bez PDV-a, odnosno 598.674,06 kuna sa uključenim PDV-om.

 

Dovršetkom oba projekta luka Mrljane dovedena je u stanje potpune sigurnosti i mehaničke stabilnosti za privez brodova i brodica te za odvijanje javnog putničkog prometa.

Izvođenje građevinskih radova na sanaciji lukobrana i mola u luci otvorenoj za javni promet Vinjerac, Zadarska županija

Izvođenje građevinskih radova na sanaciji lukobrana i mola u luci otvorenoj za javni promet Vinjerac, Zadarska županija

Drugom polovicom svibnja započeli su građevinski radovi na sanaciji lukobrana i mola u luci otvorenoj za javni promet Vinjerac, Zadarska županija Predmet ovog projekta su pomorsko-građevinski radovi na sanaciji lukobrana i mula u luci Vinjerac. Gat odnosno lukobran je u funkciji prihvata i priveza brodica i brodova te zaštite luke, mul je još i u funkciji priveza brodica i istezališta za brodice. Planirana je sanacija kojom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu što je nužno s obzirom na trenutno stanje. U postojećem satnju stabilnost i nosivost je umanjena pa dijelom i narušena iz razloga što su se s vremenom realizirala razna oštećenja. Realizacijom sanacije školjera će biti u punoj funkciji zaštite lukobrana i zajedno s parapetnim zidom zaštita luke od valova. Cijelim ovim planiranim zahvatom sanacije u prvom redu će se osigurati stabilnosti i nosivost konstrukcije, samim timer i sigurnije korištenje vezova i prometa unutar luke. Planirani rok izvođenja ovog projekta jest šest mjesci, Izvođač navedenih radova jest Akropolis d.o.o., vrijednost navedenih radova izosi 2.828.404,60 kn bez PDV-a odnosno 3.535.505,75 s uračunatim PDV-om. 

Izvanredna trajektna linija Zadar Gaženica – Silba Žalić

Zbog izvođenja radova na sanaciji trajektnog pristaništa u luci Silba – Žalić, uvodi se izvanredna trajektna linija Zadar Gaženica – Silba Žalić koja će se održavati dvaput mjesečno i to u sljedećim terminima:

 

15. i 29. siječnja 2020. godine sa polaskom iz luke Zadar Gaženica u 7.20 sati.

12. i 26. veljače 2020. godine sa polaskom iz luke Zadar Gaženica u 7.20 sati.

11. i 25. ožujka 2020. godine sa polaskom iz luke Zadar Gaženica u 7.20 sati.

08. i 22. travnja 2020. godine sa polaskom iz luke Zadar Gaženica u 7.20 sati.

06. i 20. svibnja 2020. godine sa polaskom iz luke Zadar Gaženica u 7.20 sati.

 

Povratno putovanje predviđeno je jedan (1) sat nakon pristajanja u luku Silba Žalić. Uslugu prijevoza morskim putem vršit će tvrtka Šangulin Tours d.o.o. O svim eventualnim izmjenama u voznom redu, Županijska lučka uprava Zadar će na vrijeme izvijestiti javnost.

Ukoliko se na navedene datume inzvanredna linija ne bude održana zbog vremenskih uvjeta korisnici iste će biti obavješteni.

Uklonjena podrtina jahte "SER" iz luke Mrljane

Uklonjena podrtina jahte "SER" iz luke Mrljane

Temeljem rješenja Lučke kapetanije Zadar, Ispostave Biograd n/M, Županijska lučka uprava Zadar je dana 02.10.2020. godine uklonila podrtinu potonule jahte imena SER iz luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Mrljane. Vlasnik 23-metarske jahte SER je tvrtka Brodski prijevoz d.o.o. u stečaju.

Podrtinu je bilo potrebno ukloniti zbog opasnosti da se druga plovila oštete prilikom uplovljavanja i isplovljavanja iz predmetne luke, a ujedno je i postojala mogućnost da pojedini dijelovi opreme broda ne isplivaju i ugroze sigurnost drugih plovila koja plove tim područjem.

Vrijednost ovog zahvata iznosi 108.000,00 kuna bez PDV-a, a posao uklanjanja podrtine potonule jahte SER je izvela tvrtka Jadranska plovidba d.o.o. iz Mrljana na otoku Pašmanu.

Uklanjanjem podrtine potonule jahte SER, povećati će se sigurnost prilikom uplovljavanja i isplovljavanja iz nedavno obnovljene luke Mrljane čija je sanacija dovršena u srpnju 2020. godine.

Važno je za naglasiti da je ovo zadnja, od na desetke potopljenih jahti/brodova/brodica, koje su u zadnjih 5 godina uklonjene iz luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja pod nadležnošću Županijske lučke uprave Zadar.

 IZVUČENE TRI POTOPLJENE BRODICE U LUCI KUKLJICA - OTOK UGLJAN

IZVUČENE TRI POTOPLJENE BRODICE U LUCI KUKLJICA - OTOK UGLJAN

U luci Kukljica na otoku Ugljanu 27. veljače je izvedena akcija čišćenja luke tj. izvlačenje olupine triju plovila koja su otežavala korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa u luci. Naručitelj navedenih radova je Županijska lučka uprava Zadar.

UREĐENJE LUKE LUKA, DUGI OTOK

UREĐENJE LUKE LUKA, DUGI OTOK

Predmet navedenog projekta je sanacija obale u mjestu Luka na Dugom otoku koji je naručila OPĆINA SALI zbog oštedenja obale koja su nastala uslijed djelovanja mora. Radovi su se  izveli na dvije lokacije, odnosno na sjevernoj i južnoj strani obale. Izvedbom novog obalnog zida i šetnice produžit će se predviđeni vijek trajanja konstrukcije za još 50 godina.

Sanacija se izvela na način da se uz postojeću obalu u jednostranoj oplati izveli novi armirano betonski zid s temeljem koji će podupirati postojeću obalu koja je u lošem stanju. Uz to, s južne strane obale prije izvođenja bilo je potrebno ukloniti postojeći kameni nabačaj "školjeru" koja se je zamijenila novom nakon izvođenja radova. 

Ukupna vrijednost projekta jest 1.111.875,00 kn sa uračunatim PDV-om od čega je Općina Sali sudjelovala sa 400.000,00 kn a ostatak iznosa financirala je Županijska lučka uprava Zadar.