Prilagodba pristupačnosti

NOVOSTI

Postavljeno lučko svjetlo Vir-Sapavac

Postavljeno lučko svjetlo Vir-Sapavac

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Vir - Sapavac, Županijska lučka uprava Zadar naručila je od tvrtke Plovput d.o.o. postavljanje lučkog svjetla na postojećem lukobranu.

Radovi su uključivali: Izrada čelične konstrukcije tipskog lučkog svjetla i njegova ugradnja na armirano betonski temelj na lukobranu: - Izrada AB temelja uz ugradnju sidrenih vijaka - Izrada i postavljanje nove čelične konstrukcije tip „Plovput 3/1“ na AB temelj antikorozivno zaštićeno i obojano prema IALA preporukama. Nabava i ugradnja odgovarajućeg samostalnog LED svjetla uz podešavanje nautičkih karakteristika svjetla i puštanje u rad.

Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjem u luke koje su pod njenom upravom, provodi red u lukama te kontinuirano radi na poboljšavanju sigurnosti u lukama čime i ovaj projekt pridosnosi sigurnosti u luci Vir Sapavac

5.2.2018. Započeli radovi na projektu rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane-1. faza-2.dio u 2018. godini

5.2.2018. Započeli radovi na projektu rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane-1. faza-2.dio u 2018. godini

5.2.2018 početak izvođenja građeviskih radova na projektu rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane-1. faza-2.dio u 2018. godini.

 

Na temelju sporazuma koji je sklopljen između Grada Zadra i Županijske lučke uprave Zadar o sufinanciranju rekonstrukije luke Petrčane.

 

Ukupni projicirani iznos radova na tom dijelu projekta iznosi 9.550.000,00 kuna s uključenim PDV-om od čega u troškovima Grad Zadar iz svog proračuna za 2018. godinu će izvdvojiti 1.200.000,00 kn, a Županijska lučka uprava Zadar će u svom proračunu za 2018. godinu za potrebe realizacije predmetnog projekta predvidjeti iznos od 8.350.000,00 kn.

Nositelj projekta je Županijska lučka uprava Zadar.

Započeli radovi iskopa dna na lučkom području luke otvorene za javni promet Pag, Grad Pag

Započeli radovi iskopa dna na lučkom području luke otvorene za javni promet Pag, Grad Pag

Županijska lučka uprava Zadar pokrenula je projekt iskopa dna na lučkom području luke otvorene za javni promet Pag, Grad Pag. Navedeni radovi  u potpunosti su financirani od strane Županijske lučke uprave Zadar ukupnom cijenom od 933.471,88 kuna.

 

Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvodi VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d., Zalužje 7. 32100 VINKOVCI i Hidroinžinjering d.o.o., Šetalište XIII divizije 40, 51000 Rijeka.

 

Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima iskopa lučkog područja grada Paga u Pagu" za Županijsku lučku upravu Zadar izvodit će BLOCK-PROJEKT d.o.o. Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar.

 

Ovim radovima će se poboljšati iskorištavanje lučkog prostora predmetne luke samim time povećat će se kapacitet luke, jer će moći uplovljavati brodovi sa većim gazom što do sada nije bilo moguće. Također će se uvelike povećati sigurnost prometa u luci.

Završeni radovi iskopa dna Pag-Katina

Završeni radovi iskopa dna Pag-Katina

Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt iskopa dna na lučkom području luke otvorene za javni promet Pag, Grad Pag (Katina). Navedeni radovi u potpunosti su financirani od strane Županijske lučke uprave Zadar ukupnom iznosu od 933.471,88 kuna.

Izvedeni radovi predstavljaju kraj I. faze uređenja predmetne luke te se u toku tekuće godine kreće u II. fazu uređenja luke koja obuhvaća sanaciju obalnih zidova te postavljanje pontona za privez brodica čime će se povećati kapacitet luke.

Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvela je VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d., Zalužje 7. 32100 VINKOVCI i Hidroinžinjering d.o.o., Šetalište XIII divizije 40, 51000 Rijeka. Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima iskopa lučkog područja grada Paga u Pagu" za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je BLOCK-PROJEKT d.o.o. Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar.

Započela sanacija operativnog dijela obale luke Sali

Započela sanacija operativnog dijela obale luke Sali

Županijska lučka uprava zadar započela je projekt sanacije operativnog dijela luke Sali - otvorene za javni promet od lokalnog značaja.   Kao najbolji ponuditelj radove će izvoditi JADRANSKI RONILAČKI SERVIS Vatroslava Lisniskog 3, 22 000 Šibenik

 

Nositelj navedenog projekta jest Županijska lučka uprava Zadar, koja ujedno  i financira ukupni trošak sanacije. Vrijednost navedenih radova iznosi 593.203,31 kuna  s uračunatim PDV-om.

 

Navedeni radovi su od iznimne važnosti kako bi se omogućilo da se promet u luci Sali može nastaviti odvijati brzo, nesmetano i sigurno.

Završena sanacija valobrana u luci Muline - Stivon, otok Ugljan

Završena sanacija valobrana u luci Muline - Stivon, otok Ugljan

Sanacija valobrana u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Muline-Stivon.

 

Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je KALI GRADNJA d.o.o. Put Vele luke 71, 23272 Kali. Vrijednost radova iznosila je 430.352,94 kune sa uračunatim PDV - om, ovaj projekt financiran je u potpunosti od naručitelja radova Županijske lučke uprave Zadar.

 

Realizacijom navedenog projekta  navedena luka je puno zaštićenija od vremenskih utjecaja te će se promet unutar luke realizacijom projekta odvijati nesmetano i sigurno. Svi radovi su napravljeni u zadanom roku.

 Završena sanacija operativne obale luka Sali

Završena sanacija operativne obale luka Sali

U luci otvorenoj za javni promet Sali završeni su radovi na sanaciji dijela operativne obale. Naručitelj navedenih radova i nositelj ovog projekta jest Županijska lučka uprava Zadar. Svi predviđeni radovi su obavljeni u predviđenom roku, a radove je za naručitelja izveo: 

JADRANSKI RONILAČKI SERVIS Vatroslava Lisniskog 3, 22 000 Šibenik. Vrijednost navedenih radova iznosi 593.203,31 kuna s uračunatim PDV-om.

Navedeni radovi su od iznimne važnosti za luku Sali pošto taj dio operativne obale koristi i za pristan brzobrodske linije 

 br.9406 Zadar – Sali (Dugi otok) – Zaglav (Dugi otok) – Bršanj (Iž) i obratno. Ovim projektom se sigurnost u luci podigla na željeni nivo.

 Završena sanacija operativne obale u luci otvorenoj za javni promet Pakoštane

Završena sanacija operativne obale u luci otvorenoj za javni promet Pakoštane

Sanacija operativne obale u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Pakoštane.

 

Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izveo SUB MISSION j.d.o.o. Vrijednost radova iznosila je 211.089,80 kune sa uračunatim PDV - om.

 

Ovaj projekt financiran je u potpunosti od naručitelja radova Županijske lučke uprave Zadar. Realizacijom navedenog projekta navedena luka je puno zaštićenija od vremenskih utjecaja te će se promet unutar luke realizacijom projekta odvijati nesmetano i sigurno. Svi radovi su napravljeni u zadanom roku.

 Završena sanacija trajektnih rampa u luci Preko

Završena sanacija trajektnih rampa u luci Preko

U luci otvorenoj za javni promet od županijskog značaja - Preko završena je sanacija trajektnih rampi.

 

Radove je izvodila TEHMA d.o.o., Šibenska 15c, 23000 Zadar a ukupni trošak sanacije se je u potpunosti financirao od strane Županijske lučke uprave Zadar. Vrijednost navedenih radova iznosila je 270.250,00 kuna (dvjestosedamdesettisućadvjestopedeset kuna) s uračunatim PDV-om.

 

Izvedeni radovi su od iznimne važnosti kako bi se omogućilo da se promet u luci Preko može nastaviti odvijati brzo, nesmetano i sigurno.

Izvođenje kamenoklesarskih radova na Rekonstrukciji obale u luci Jazine – 2. faza, Grad Zadar, Zadarska županija.

Nakon sanacije obalnog zida od strane Hrvatskih cesta, 20.veljače 2018. godine je započelo Izvođenje kamenoklesarskih radova na Rekonstrukciji obale u luci Jazine – 2. faza, Grad Zadar, Zadarska županija. Ove radove u vrijednosti  875.637,50 kn sa uračunatim PDV-om za Županijsku lučku upravu Zadar  izvodi: DELMAT GALIOT d.o.o., Split, Put Supavla 1, stručni nadzor vrši tvrtka BLOCK PROJEKT D.O.O. nostielj navedenog projekta jest Županijska lučka uprava Zadar.

Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjem i uređenjem luke Jazine te završava ukupni projekt rekonstrukcije luke Jazine.

Sklopljen Sporazum o zajedničkom financiranju projekta rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane-1. faza-2.dio u 2018. godini

Sklopljen Sporazum o zajedničkom financiranju projekta rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane-1. faza-2.dio u 2018. godini

Sklopljen Sporazum o zajedničkom financiranju projekta rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane-1. faza-2.dio u 2018. godini. Sporazum je sklopljen između Grada Zadra i Županijske lučke uprave Zadar. 

 

Ukupni projicirani iznos radova na tom dijelu projekta iznosi 9.550.000,00 kuna s uključenim PDV-om od čega u troškovima Grad Zadar iz svog proračuna za 2018. godinu će izvdvojiti 1.200.000,00 kn, a Županijska lučka uprava Zadar će u svom proračunu za 2018. godinu za potrebe realizacije predmetnog projekta predvidjeti iznos od 8.350.000,00 kn. 

 

U Galeriji završetak prvog dijela pve faze.

Završena sanacija valobrana u luci Ljubač

Završena sanacija valobrana u luci Ljubač

Sanacija valobrana u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja-Ljubač.

Investicija vrijedna  312.500,00 s uračunatim PDV -om, ovaj projekt financiran je u potpunosti od naručitelja radova Županijske lučke uprave Zadar.

Realizacijom navedenog projekta navedena luka je puno zaštićenija od vremenskih utjecaja te će se promet unutar luke realizacijom projekta  odvijati nesmetano i sigurno.

Svi radovi su napravljeni u zadanom roku a izvođač radova je: Prijevoznički obrt i pripremni radovi na gradilištu "Vladimir Ninčević"

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati