Prilagodba pristupačnosti

Županijska lučka uprava Zadar je donijela Odluku o visini lučkih pristojbi i naknada u lukama pod svojom nadležnošću u studenom 2022. godine s primjenom od 01. siječnja 2023. godine.

Naime, prihodi lučke uprave su lučke pristojbe i lučke naknade, naknade od koncesija, sredstva iz proračuna osnivača i ostali prihodi.

Člankom 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da se sredstvima iz proračuna osnivača lučke uprave može isključivo financirati gradnja i održavanje lučke podgradnje.

Ostala sredstva u cijelosti pripadaju lučkoj upravi na čijem se području ubiru i namijenjena su za:

1. izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje,

2. opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova,

3. održavanje dubine u luci i na sidrištu luke,

4. troškove poslovanja lučke uprave.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je donijelo Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

Člankom 19. predmetnog Pravilnika propisano je da je lučka uprava dužna kategorizirati luke i njene pojedine dijelove u zone.

Određena zona određuje lučku pristojbu, a u postupku zoniranja uzimaju se u obzir i sljedeća mjerila:
1. Atraktivnost geografskog smještaja pojedine luke u cijelosti odnosno mikrolokacije kao dijela lučkog bazena unutar lučkog područja luke;
2. Razina uređenosti lučke nadgradnje i podgradnje u luci
3. Stupanj zaštićenosti luke
4. Ekološka opremljenost luke
5. Opremljenost luke specijaliziranom opremom i zaštitnim sredstvima kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja mora manjih razmjera
6. Stupanj opremljenosti luke osnovnim sadržajima
7. Stupanj opremljenosti luke dodatnim sadržajima
8. Blizina gradskog središta
9. Povezanost na cestovnu infrastrukturu
10. Blizina brodogradilišta i servisa.

Sukladno propisanoj obvezi Županijska lučka uprava Zadar je naručila od Pomorskog fakulteta u Rijeci da izradi Studiju kategorizacije luka otvorenih za javni promet pod svojom nadležnošću.

Istom je provedena analiza trenutnog stanja te izvršena kategorizacija luka i njezinih pojedinih dijelova u zone, izvršen je objektivan sustav ocjenjivanja u lukama te predložene visine lučkih pristojbi i naknada.

Izrađena Studija je, uz investirana sredstva u izgradnju luka, bila temelj za donošenje nove Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada.

 

 

 

KATEGORIJA

 

 

L U K A

IZNOS/EUR godišnje, po nedjeljivom dužnom metru brodice preko svega

 

 

A

luka Biograd-lučki bazen Jaz

luka Zadar-Jazine

 

 

26,50

luka Pakoštane-uvala Dugovača

luka Sukošan

luka Zadar-Foša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

luka Banj

luka Barotul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,50

luka Bibinje-uvala Jaz

luka Božava

luka Brbinj-uvala Jaz

luka Brbinj Lučina

luka Brgulje

luka Čeprljanda

luka Dobropoljana

luka Doleška Draga

luka Ist-Kosirača

luka Ist-Kosirača-lučki bazen 2

luka Ist-Široka

luka Iž Mali-Bršanj

luka Iž Mali-Knež

luka Iž Mali-Komoševo

luka Iž Veli-lučki bazen 1

luka Iž Veli-lučki bazen 2

luka Iž Veli-lučki bazen 3

luka Kali

luka Kali-uvala Batalaža

luka Kali-uvala Mala Lamjana

luka Kukljica

luka Lukoran

luka Ljubačka vala

luka Ljubačka vala-lučki bazen Ljubački stanovi

luka Mandre

luka Molat-Lučina

luka Mrljane

luka Muline

luka Muline-lučki bazen Skrača

luka Muline-lučki bazen Guduće

luka Neviđane

luka Nin

luka Novigrad

luka Olib

luka Ošljak

luka Pag

luka Pakoštane

 

luka Pašman

luka Petrčane-lučki bazen 1

luka Petrčane-lučki bazen 2

luka Petrčane-lučki bazen 3

luka Petrčane-lučki bazen 4

luka Poljana

luka Posedarje

luka Povljana

luka Preko-lučki bazen 1

luka Preko-lučki bazen 2

luka Preko-lučki bazen 3

luka Privlaka

luka Privlaka-lučki bazen Mletak

luka Privlaka-lučki bazen Bilotinjak

luka Privlaka-uvala Loznica

luka Privlaka-uvala Loznica-lučki bazen 2

luka Privlaka-uvala Loznica-lučki bazen 3

luka Ražanac-lučki bazen 1

luka Ražanac-lučki bazen 2

luka Ražanac-uvala Plamići

luka Rovanjska

luka Rovanjska-lučki bazen Modrič

luka Sali

luka Seline

luka Silba-Mul

luka Silba-Žalić

luka Starigrad-Paklenica

luka Sukošan-lučki bazen Donje more

luka Sutomišćica

luka Sv. Filip i Jakov

luka Sv. Petar

luka Šimuni

luka Telašćica-uvala Mir

luka Tkon

luka Turanj

luka Ugljan-Batalaža

luka Ugljan-Batalaža-lučki bazen Sjever

luka Ugljan-Batalaža-lučki bazen Sušica

luka Ugljan-Selo

luka Ugrinić

luka Vinjerac

luka Vir-uvala Biskupnjača

luka Vir-uvala Lučica

luka Vir-uvala Prezida

luka Vir-uvala Sapavac

luka Vir-uvala Slatinica

luka Vir-Luka

luka Vrsi-uvala Školjić

luka Zadar-Bregdetti

luka Zadar-Diklo-lučki bazen 1

luka Zadar-Diklo-lučki bazen 2

luka Zadar-Diklo-lučki bazen 3

luka Zadar-Draženica

luka Zadar-Maestral

luka Zaglav

luka Ždrelac

luka Žman

 

¸11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

¸+

luka Dragove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00

luka Fortica

luka Košljun

luka Kožino-Primorje

luka Kraj

luka Luka

luka Maslenica

luka Miškovići

luka Premuda-Krijal

luka Premuda-Loza

luka Pridraga-lučki bazen 1

luka Pridraga-lučki bazen 2

luka Proboj

luka Rava Mala-Lokvina

luka Rava Velika-Marinica

luka Rivanj

luka Savar

luka Sestrunj-uvala Hrvatin

luka Sestrunj-Kablin

luka Smokvica

luka Soline

luka Sukošan-lučki bazen Punta

luka Škarda-uvala Trate

luka Telašćica-uvala Čušćica

luka Ugljan-Kobiljak

luka Ugljan-Kobiljak-lučki bazen Lučica

luka Veli Rat

luka Verunić

luka Vlašići

luka Vrgada

luka Vrgada-uvala Sv. Andrija

luka Tribanj Krušćica-uvala Lubardić

luka Zapuntel

luka Zaton-uvala Dražnik

luka Zverinac

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati