Obavijest o radu sa strankama

Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21), ovim V. Protokolom za rad upravnih tijela Zadarske županije ( u daljnjem tekstu: Protokol) daju se sljedeće upute za rad u upravnim tijelima Zadarske županije.

II.

U službene prostorije Zadarske županije moguć je ulazak i boravak bez obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 sljedećim osobama:

  1. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 koji su predočili ovlaštenoj osobi poslodavca/ nadređenom pročelniku/ci, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
  2. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji najmanje dva puta u sedam dana posjeduju odgovarajući dokaz o negativnom testu na virus SARS-CoV-2, koji su predočili ovlaštenoj osobi poslodavca/ nadređenom pročelniku/ci, prilikom dolaska na posao osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
  3. građanima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) koji su uz predočenje osobne iskaznice predočili ovlaštenoj osobi Zadarske županije, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

 

III.

Građani iz točke II. podtočke 3. ovog Protokola koji odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) ovlaštenoj osobi Zadarske županije ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Zadarske županije.

Ovlaštena osoba Zadarske županije je svaki službenik i namještenik Zadarske županije koji prvi dolazi u kontakt s građaninom prilikom njegovog dolaska u službene prostorije Zadarske županije kao i djelatnik zaštitarske tvrtke u na lokacijama Zadarske županije u Zadru, Božidara Petranovića 8, Josipa Jurja Strossmayera 20, Brne Krnarutića 13 i Miroslava Krleže 5.

IV.

Drugi odgovarajući dokazi o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 su dokazi navedeni u točki VII.  Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21).

 

V.

Pročelnici upravnih tijela dužni su i ovlašteni zatražiti od službenika i namještenika kojima su nadređeni dostavu dokaza o posjedovanju dokaza iz točke II. podtočke 1. ili 2. ovog Protokola.

Službenici i namještenici dužni su nadređenom pročelniku dostaviti dokaze iz točke II. podtočke 1. ili 2. ovog Protokola.

VI.

Testiranje na virus SARS-CoV-2, za potrebe dolaska na posao za dužnosnike, službenike i namještenike Zadarska županija organizirati će se dva puta tjedno (ponedjeljkom i srijedom) u vremenu od 15,45 sati do 17,30 sati na lokaciji u Zadru, Zavod za javno zdravstvo, Ulica Ljudevita Posavskog 7 (zgrada Poliklinike).

Prilikom dolaska na testiranje na navedenu lokaciju dužnosnik, službenik, namještenik je dužan dati svoje osobne podatke: ime i prezime, svoj OIB i naziv poslodavca.

Dužnosnik, službenik, namještenik Zadarske županije koji zbog opravdanih razloga (mjesto rada ili boravišta izvan Zadra) testiranje ne može obavljati u Zadru, testiranje može obaviti izvan Zadra kod ovlaštenih ustanova i laboratorija, a trošak testiranja za potrebe dolaska na posao će im refundirati Zadarska županija na njihov zahtjev.

VII.

Službenici i namještenici Zadarske županije koji odbijaju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ovlaštenoj osobi poslodavca – nadređenom pročelniku, ne mogu boraviti u radnim prostorijama u kojima se obavlja rad upravnih tijela Zadarske županije.

VIII.

Odsutnost djelatnika s rada zbog odbijanja testiranja odnosno odbijanja predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 ovlaštenoj osobi poslodavca/ nadređenom pročelniku, smatra se neopravdanim izostankom s posla.

 

IX.

Sve pojedinačne upute i naloge djelatnicima pojedinih upravnih tijela davati će pročelnici upravnih tijela.

Pročelnici su dužni s ovim Protokolom upoznati djelatnike svog upravnog tijela.

 

X.

Ovaj Protokol će se objaviti na mrežnoj stranici Zadarske županije.

Ovaj Protokol stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 16. studenog 2021. godine i vrijedi do opoziva.

 

Ž U P A N

Božidar Longin, dipl. ing.

Related News