Prilagodba pristupačnosti

27 Siječanj 2023

II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka ŽLU Zadar i Financijskog plana za 2022.g.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati