Prilagodba pristupačnosti

13 Kolovoz 2021

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji god. fin. izvještaja za 2020.g.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati