Prilagodba pristupačnosti

Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku

 

Županijska lučka uprava Zadar provodi projekt „Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020,  drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog prometa koji za specifični cilj ima poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 90.554.459,65 kn, od kojih se 85% sufinancira iz EU fondova, a 15% sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Predviđeno trajanje projekta je 38 mjeseci. Cilj projekta je povećanje sigurnosti pomorskog prometa u luci Sali, osiguranje usluge prijevoza tijekom cijele godine te bolja povezanost Dugog otoka s kopnom. Provedba projekta pozitivno utječe na poboljšanje dostupnosti Dugog otoka za njegove stanovnike.

Postojeća lučka infrastruktura luke Sali, u kojoj se odvija cjelogodišnji linijski prijevoz i to linije 9406 i 406, svojim tehničkim karakteristikama ne zadovoljava trenutne niti buduće sigurnosne potrebe. Zbog trenutnog infrastrukturnog stanja, potrebna je dogradnja luke kako bi se omogućilo sigurno i redovito odvijanje pomorskog prometa što bi zadovoljilo potrebe lokalnog stanovništva. Nesigurno pristajanje brodova u luci Sali i neredovito odvijanje pomorskog prometa negativno utječu na kvalitetu života lokalnog stanovništva kojem je nužno potrebna kvalitetna povezanost s kopnom, iz administrativnih, gospodarskih, obrazovnih i ostalih razloga, a provedbom predloženog projekta i povećavanjem dimenzija luke, izgradnjom nove operativne obale i lukobrana stvorili bi se uvjeti za sigurnije prometovanje i pristajanje brodova na području luke Sali.

 U sklopu dogradnje luke Sali izvodit će se sljedeći radovi:

  • Izgradnja obale u dužini od 149,5 m odnosno 141,5 m netto dužine privezne crte sa osiguranim gazom od 4 m koja se izvodi na 72 armirano-betonska pilota promjera 800/870 mm
  • Uređenje zaobalne površine iza novoizgrađene obale
  • Izrada glavnog lukobrana za zaštitu od valova u dužini od ukupno 116 m koji se izvodi kao konstrukcija na 18 bušećih armirano-betonskih pilota promjera 1300/1380 mm

Nova obala i unutrašnja strana glavnog lukobrana koristiti će se za privez plovila u javnom prometu, izletničkih brodova te plovila nautičkog turizma. Konstrukcija lukobrana omogućuje tijekom ljeta i pri odgovarajućim vremenskim uvjetima korištenje vanjske strane lukobrana za povremeni kratkotrajni privez različitih plovila.

Radove na dogradnji luke Sali izvoditi će zajednica ponuditelja ADRIAING d.o.o. KOPER, Adriaing d.o.o. Buje i Kali gradnja, Kali.

Uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite nad radovima dogradnje luke Sali provodit će zajednica ponuditelja D&Z d.o.o. Zadar i Investinženjering d.o.o. Zagreb.

Usluga voditelja projekta gradnje povjerena je tvrtki Civil engineering consultancy d.o.o.  

Voditelj ovog projekta je obrt za poslovno savjetovanje  METACONSULTING, vl. Tonći Lučić iz Splita.

Naposljetku, uslugu promidžbe i vidljivosti ovog projekta provodi tvrtka Prinsthop d.o.o. iz Zadra.

Očekivani rok za završetak radova iznosi 24 mjeseca, a radovi počinju 1. listopada 2021. godine. 

 


Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati