Prilagodba pristupačnosti

Interreg Mimosa

MIMOSA – MarItime and Multimodal Sustainable passenger transport solutions and services

Akronim projekta: MIMOSA

Naziv projekta: MIMOSA-razvoj pomorsko-putničkog sustava na jadranskom području Italije i Hrvatske

Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.- 2020.

Trajanje projekta: 01.01.2020. – 31.12.2022. (36 mjeseci)

Sufinanciranje: 85% ERDF

Ukupan proračun projekta: 7.140.000,00 Eura

Vodeći partner: Central European Initiative Executive Secretariat

OPIS projekta:

Projekt ima za cilj razvoj pomorsko-putničkog sustava na jadranskom području Italije i Hrvatske. ŽLU Zadar će sudjelovati u svim dijelovima projekta s posebnim ciljem izraditi Port management aplikaciju koja će osigurati nadzor svih plovila u lukama pod upravljanjem ŽLU Zadar. Aplikacija bi sadržavala podatke o potpisanim ugovorima s korisnicima vezova prema vlasnicima plovila, njihovim reg. oznakama, duzini plovila, dubinama u luci i sl. Aplikacija sadržava prostorne i opisne (atributne) podatke vezane za definirana lučka područja te komunalne i nautičke vezove. Grupa prostornih podataka sadržava i batimetrijska mjerenja, te je na taj način omogućen kompletan uvid te analiza i upravljanje lučkim područjima. Realizacija sustava osigurava znatno kvalitetnije upravljanje kriznim situacijama (kao što su požari i onečišćenja) kao i kvalitetnije planiranje te provođenje analiza i aktivnosti vezanih uz zaštitu obale i mora u svrhu ispunjavanja ekoloških standarda. Na osnovu dostupnih prostornih i atributnih podataka o plovilima kao što su pogonsko gorivo, starost, veličina i stanje trupa, biti će moguće izraditi karte rizika od onečišćenja i požara, te pravovremeno provoditi zaštitne mjere. Također osigurati će se lakše upravljanje komunalnim i tehničkim otpadom, te kontejnerima za odlaganje otpadnih tvari u svrhu određivanja optimalnih kapaciteta i položajnog rasporeda unutar lučkih područja. Za funkcionalan rad aplikacije potrebna je ugradnja lokatora u lukama kojim bi se bilježilo uplovljavanje plovila u luku prema dužini plovila i njegovu vremenu boravka u istoj.

Ukupan proračun ŽLU Zadar u projektu je 300.000,00 Eura, od čega je EU sufinanciranje 85%.

Mrežno sjedište projekta: https://www.italy-croatia.eu/discover?priorityaxis=34092

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati