Prilagodba pristupačnosti

Članak 80. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Zadar sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine", br. 120/16) objavljuje popis gospodarskih subjekta s kojima Županijska lučka uprava Zadar, kao javni naručitelj, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • „Natura-Jadera”; Braće Vranjana 11; 23 000 Zadar; OIB:  09660701704
Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati