Prilagodba pristupačnosti

Iskop dna i odlaganje materijala iskopa lučkog područja luke otvorene za javni promet Pag

 

 

Projekt iskopa dna i odlaganja materijala prethodio je postavljanju pontona u zoni obuhvat. U prijašnjem stanju dubina  mora je bila premala za sigurno postavljanje pontona i obavljanje plovidbe.

Radovi na iskopu su se odvijali izvana  prema unutra, odnosno od obalnih zidova prema sredini akvatorija. Iskop se morao obaviti hidrauličkim pontonskim refulerom koji je omogućio da se iskopani materijal odvede na izdvojenu lokaciju u moru izvan akvatorija lučkog područja. Naime, primjena drugih tehnologija iskopa s obale (bageri skrejperi, hidraulički bageri isl.) nije bilo dozvoljeno zbog relativno lošeg stanja obalnih zidova koji su se pod opterećenjem mehanizacije mogli destabilizirati. Deponiranje materijala se vršilo na način da se ispust cijevi refulera spustio na dubinu veću od 10m, računajući od trenutne razine mora s ciljem smanjenja raznošenja sedimenta pod djelovanjem morskih struja.

Po završetku iskopa izvršeno je nasipanje kamenog nabačaja u zoni propusta ispod cestovnog nasipa kako bi se zaštitili potporni zidovi propusta od daljnje erozije.

Izvođač radova bila je firma Vodoprivreda Vinkovci d.o.o. , dok je vrijednost radova iznosila 966.284,38 kn s PDV-om.

 

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati