Luka Brbinj / Lučina

Zemljopisna dužina: 14°59'47.9"E
Zemljopisna širina: 44°05'03.9"N

Luka Brbinj / Lučina obuhvaća 145.430 m2 od čega je površina kopnenog dijela 5.708 m2, a površina morskog dijela je 139.722 m2.

Luka Brbinj / Lučina ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnom gatu s platoom. Gat je dužine 68 m, a širina operativnog platoa je 135 m.

Ostali dio luke Brbinj / Lučina namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Brbinj / Lučina

BRBINJ LU¼INA

Related News

Luka Zaglav

Luka Preko – putnička luka