Luka Fortica

Zemljopisna dužina: 15°01'57.8"E
Zemljopisna širina: 44°24'46.2"N

Luka Fortica obuhvaća 10.912 m2 od čega je površina kopnenog dijela 525 m2, a površina morskog dijela je 10.387 m2.

Luka Fortica ima operativni dio luke koji se sastoji od operativne obale dužine 95 m.

Related News

Luka Zaglav

Luka Preko – putnička luka