Luka Fortica

Zemljopisna dužina: 15°01'57.8"E
Zemljopisna širina: 44°24'46.2"N

Luka Fortica obuhvaća 10.912 m2 od čega je površina kopnenog dijela 525 m2, a površina morskog dijela je 10.387 m2.

Luka Fortica ima operativni dio luke koji se sastoji od operativne obale dužine 95 m.

Lučki bazen Fortica 
FORTICA

Related News

Luka Zaglav

Luka Preko – putnička luka