Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 14°57'16.2"E
Zemljopisna širina: 44°28'16.2"N

Luka Šimuni obuhvaća 77.083 m2 od čega je površina kopnenog dijela 5.460 m2, a površina morskog dijela je 71.623 m2.

Luka Šimuni u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Šimuni

µIMUNI

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati