Luka Dinjiška

Zemljopisna dužina: 15°11'13.5"E
Zemljopisna širina: 44°21'30.9"N

Luka Dinjiška obuhvaća 66.505 m2 od čega je površina kopnenog dijela 5.427 m2, a površina morskog dijela je 61.078 m2.

Luka Dinjiška u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Drinjiška 

DINJIµKA

Related News

Luka Kali

Luka Poljana

Luka Ist - Kosirača