Luka Iž Mali - Komoševo

Zemljopisna dužina: 15°08'25.1"E
Zemljopisna širina: 44°01'42.1"N

Luka Iž mali / Komoševo ima operativni dio luke koji se sastoji nalazi na vrhu operativnog gata dužine 47 m.

Luka Iž mali / Komoševo ima nautički dio luke dužine 30 m.

Ostali dio luke Luka Iž mali / Komoševo namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Iz Luka Iž mali / Komoševo 

Iª MALI KOMOµEVO

Related News

Luka Kali

Luka Poljana

Luka Ist - Kosirača