Luka Kožino / Primorje

Zemljopisna dužina: 15°11'14.2"E
Zemljopisna širina: 44°09'50.1"N

Luka Kožino / Primorje obuhvaća 18.530 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.490 m2, a površina morskog dijela je 17.040 m2.

Luka Kožino / Primorje u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

Lučki bazen Kožino

KOZINO PRIMORJE

Related News

Luka Kali

Luka Poljana

Luka Ist - Kosirača