Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 15°20'50.7"E
Zemljopisna širina: 44°17'02.3"N

Luka Ražanac obuhvaća 140.811 m2 od čega je površina kopnenog dijela 8.132 m2, a površina morskog dijela je 132.679 m2.

Luka Ražanac ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 60 m.

Ostali dio luke Ražanac namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Ražanac 

RAªANAC LB1

RAªANAC LB2

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati