Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 15°12'50.0"E
Zemljopisna širina: 43°53'56.8"N

Luka Ražanac / uvala Plamići obuhvaća 5.850 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.558 m2, a površina morskog dijela je 4.292 m2.

Luka Ražanac / uvala Plamići u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Ražanac / uvala Plamići 

RAªANAC UVALA PLEMIÅI

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati