Akcija vađenja potopljenih brodica u lukama Bregdetti i Foša

Županijska lučka uprava Zadar tijekom proteklog vikenda provela je akciju izvlačenja triju brodica koje su ugrožavale promet u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Foša i Bregdetti.

Radovima je obuhvaćeno vađenje, dizanje, ispumpavanje, odvoz i odlaganje brodica. Isti su u potpunosti financirani od strane naručitelja Županijske lučke uprave Zadar.

Iz lučice Foša  izvučen je gliser, crvenog trupa, koji na sebi nije imao istaknutu registarsku oznaku. Druge dvije brodice, izvučene iz uvale Bregdetti, također nisu upisane u očevidnik brodica Lučke kapetanije Zadar.  

Nakon akcije izvlačenja, brodice su prevezene na istezalište u Jazinama (ŠRD Zubatac), gdje će biti privremeno smještene do izrade Elaborata o procjeni tržišne vrijednosti brodica.

Ovim pothvatom otklonjen je potencijalni rizik za navigaciju odnosno sigurnost ostalih plovila u predmetnim lukama te ŽLU Zadar ostvaruje sređenu formulaciju sviju komunalnih vezova pod svojom ingerencijom.