IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI GLAVNOG MULA U LUCI PRIVLAKA

Danom 25. listopada 2021. godine započeli su radovi na sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula u luci otvorenoj za javni promet Privlaka.

Prethodnim tehničkim pregledom utvrđeno je da su oštećenja nastala ne samo zbog djelovanja mora i ostalih vanjskih čimbenika, već i zbog neadekvatnih prethodnih nadograđivanja istog.

Radovi na  sanaciji mula, duljine 85 m te širine 10,5 m, obuhvaćaju čišćenje i uklanjanje nesolidnih dijelova postojećih plombi, podbetoniranje podmorskog zida te izvedbu nove AB obloge. Nadmorski dio zidova će se u početnih 6, odnosno 10 m duljine od korijena, zatvoriti izvedbom proširenja od armiranog betona. Ukloniti će se nesolidne preklopnice te zamijeniti novima, a ostatak će biti presložen.

Provedenim postupkom javne nabave za ekonomski najpovoljniju ponudu izabrana je ponuda tvrkte P.G.P. d.o.o.

Vrijednost radova iznosi 2.790.332,00 kn bez PDV-a, odnosno 3.487.915,00 kn sa uključenim PDV-om.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske u iznosu od 1.000.000,00 kn, sredstvima Općine Privlaka  u iznosu od 1.000.000,00 kn, a ostatak potrebnih sredstava osigurava Županijska lučka uprava Zadar.