Prilagodba pristupačnosti

Radovi na sanacija lukobrana u luci Biograd na Moru

Radovi na sanaciji lukobranskog objekta luke Biograd n/M započeli su krajem rujna 2023. godine, a rok za završetak istih je 12 mjeseci. Predmetni lukobran je tlocrtnog oblika slova ''L'',  duljine cca. 113 m.

Zatečeno stanje ukazivalo je na narušenu stabilnost i nosivost cijelog objekta sa značajnim oštećenjima u podmorskom i nadmorskom dijelu.

Sanacija se odnosi na demontiranje izvornih kamenih elemenata lukobrana te njihovu ponovnu ugradnju nakon čišćenja i uklanjanja nedostataka, temeljne iskopa, kao i izgradnju novih podmorskih i nadmorskih obalnih zidova, dok će se školjera dohraniti za debljinu potrebnog obrambenog kamena.

Realizacijom projekta postići će mehanička otpornost i stabilnost lukobrana, a zajedno s parapetnim zidom i zaštita luke od valovanja.

Radove vrijedne 1.006.301,50 eura s uračunatim PDV-om izvodi tvrtka Kali gradnja d.o.o., a isti su sufinancirani sredstvima MMPI, Grada Biograda n/M i ŽLU Zadar. Stručni nadzor vrši tvrtka P.I. Konzalting s glavnim  nadzornim inženjerom Igorom Pukecom na čelu, dok konzervatorski nadzor vrši Konzervatorski odjel u Zadru.

 

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati